Arhiva objava

21. lipnja 2018

Upit o usvojenom prijedlogu za izmjenu GUP-a Grada Čakovca

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisano je kako nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

20. lipnja 2018

Javni natječaj

Javni natječaj za radno mjesto Mlađi savjetnik u Odjelu za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

15. lipnja 2018

AZTN-u nijedna prijava nepoštene trgovačke prakse

Od početka pune primjene ZNTP-a, od 1. travnja 2018., a do 8. lipnja 2018., Agencija nije zaprimila niti jednu formalnu prijavu, niti bilo kakvu anonimnu predstavku na temelju koje bi se mogao pokrenuti postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi. Agencija je analizom do sada pribavljenih podataka utvrdila da su trgovci nakon 1. travnja 2018. produžili ugovore i nastavili poslovanje s prosječno 68,33% dobavljača s kojima su poslovali i prije, odnosno da nisu nastavili poslovanje s prosječno 31,67% dobavljača.

11. lipnja 2018

Odobrena koncentracija Extra FM-a i HIT FM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju nastalu stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Extra FM nad poduzetnikom HIT FM, u međuvremenu promijenjene tvrtke u Extra FM Zagreb.

04. lipnja 2018

AZTN izabran za twinning partnera crnogorskoj agenciji

Projekt pomoći Europske unije „Jačanje institucionalne i tehničke sposobnosti Agencije za zaštitu konkurencije“ provodit će se u obliku twinning light ugovora, počevši od rujna 2018. godine

25. svibnja 2018

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja, KLASE: 112-01/18-02/010, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 3. travnja 2018., objavljenog "Narodnim novinama" broj 31/18. od 4. travnja 2018. za radno mjesto Voditelj Odjela za komunikacije u Odjelu za komunikacije, Sektor za opće poslove, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

24. svibnja 2018

VIPnet nije zlouporabio vladajući položaj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da VIPnet nije zlouporabio vladajući položaj na tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji, tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu i tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade (Pay-TV), na području grada Varaždina i Varaždinske županije

14. svibnja 2018

Odobrena koncentracija na pekarskom tržištu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne zajedničke kontrole poduzetnika FARUNO i Ivana Paraća nad poduzetnicima PAN-PEK i PAN-PEK ĐAKOVO.