Arhiva objava

21. ožujka 2019

AZTN odbacio inicijativu A1 Hrvatska d.o.o. za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije HT i HP produkcija, vezanog uz EVO TV

AZTN rješenjem od 4. ožujka 2019. odbacio inicijativu A1 Hrvatska jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti budući da nisu kumulativno ispunjeni uvjeti koji se odnose na prihodovne pragove sudionika koncentracije propisane ZZTN-om niti je riječ o koncentraciji za koju je obveza prijave AZTN-u uređena posebnim propisom.

28. veljače 2019

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca PLODINE d.d., Rijeka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti pokrenula upravni postupak utvrđivanje iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv trgovca PLODINE d.d., Rijeka.

21. veljače 2019

AZTN proveo sektorsko istraživanje tržišta proizvodnje i prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda u RH

Istraživanjem koje je pokrenuto u studenome 2017., obuhvaćeno je dvanaest poduzetnika: Dukat, Vindija, Belje, Meggle Hrvatska, Zdenka-Mliječni proizvodi, PIK Rijeka, Mljekara Sinj, KIM, Novi Domil, Mljekara BIZ, Euro-Milk te Mini Mljekara Veronika. Sam uzorak je reprezentativan jer prema podacima HPA, prvih pet poduzetnika, koji su i u uzorku AZTN-a (Dukat, Vindija, Belje, Meggle Hrvatska, Zdenka-Mliječni proizvodi), zajednički imaju tržišni udio od 88 posto na tržištu otkupa sirovog kravljeg mlijeka u RH u 2016., odnosno 91 posto u 2017.

13. prosinca 2018

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASE: 112-01/18-02/018, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 14. studenoga 2018., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 101/2018 od 16. studenoga 2018., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, za radno mjesto: Mlađi savjetnik – ekonomist u Odjelu za ekonomska pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi