Arhiva objava

15. siječnja 2020

Godišnje izvješće AZTN-a za 2018. u Hrvatskom saboru

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je temeljem zakonske obveze, podnijela Hrvatskom saboru 20. rujna 2019. godine, Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu. Izvješće se podnosi kako bi se političku, gospodarsku i stručnu javnost informiralo o aktivnostima …

09. prosinca 2019

Odluka o poništenju javnog natječaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, "Narodne novine", broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17., 47/18.) i članka 8. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-18-002, od 12. srpnja 2018., donosi

09. prosinca 2019

AZTN okončao postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv Coca-Cole

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je prihvaćanjem preuzimanja obveza predloženih od Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. (dalje: Coca-Cola), u obliku izvršenja mjera i uvjeta u za to primjerenim rokovima, okončala postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, koji je pokrenula protiv Coca-Cole u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).

13. studenog 2019

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/19-02/003, URBROJ: 580-06/125-2019-002 od 1. listopada 2019., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 94/2019. od 2. listopada 2019., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, za radno mjesto: Samostalni savjetnik – pravnik