Arhiva - AZTN

Arhiva objava

25. svibnja 2018

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja, KLASE: 112-01/18-02/010, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 3. travnja 2018., objavljenog "Narodnim novinama" broj 31/18. od 4. travnja 2018. za radno mjesto Voditelj Odjela za komunikacije u Odjelu za komunikacije, Sektor za opće poslove, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

24. svibnja 2018

VIPnet nije zlouporabio vladajući položaj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da VIPnet nije zlouporabio vladajući položaj na tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji, tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu i tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade (Pay-TV), na području grada Varaždina i Varaždinske županije

14. svibnja 2018

Odobrena koncentracija na pekarskom tržištu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne zajedničke kontrole poduzetnika FARUNO i Ivana Paraća nad poduzetnicima PAN-PEK i PAN-PEK ĐAKOVO.

02. svibnja 2018

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja Osoba se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na slijedeće radno mjesto: Sektor za opće poslove – Odjel za opće poslove viši stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica

30. travnja 2018

Sudjelovanje na obilježavanju Dana konkurencije u Srbiji

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća ZTN, sudjelovao je kao panelist na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Nova agenda za konkurenciju” koju je u Beogradu povodom Dana konkurencije, 20. travnja 2018., organizirala Komisija za zaštitu konkurencije Srbije.

12. travnja 2018

Odobrena koncentracija između Adris Grupe i Expertusa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne kontrole Adris Grupe nad poduzetnikom Expertus odnosno 77,78 % udjela u temeljnom kapitalu toga poduzetnika. Provedbom ove koncentracije Adris Grupa neizravnu kontrolu stiče u poduzetnicima HUP-ZAGREB, Hoteli Dubrovačka rivijera i Astoria. Preuzimajući do sada vodećeg tržišnog takmaca, osim što jača svoj položaj na području Dubrovačko-neretvanske županije, Adris Grupa ulazi i na tržište Grada Zagreba. Na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske Adris Grupa provedbom predmetne koncentracije jača svoj položaj drugog tržišnog takmaca, iza vodeće Valamar Riviere.

04. travnja 2018

Javni natječaj za radno mjesto Voditelj Odjela za komunikacije u Odjelu za komunikacije, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Izabrani/a kandidat/kinja se prima na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci. U postupku odabira kandidata/kinja održat će se razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata/kinja.O mjestu i vremenu razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora. Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.