Arhiva objava

23. srpnja 2019

AZTN utvrdio dogovor o cijenama pružanja usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpada iz septičkih jama pet poduzetnika sa šibenskog područja i izrekao im ukupnu kaznu u visini od 141.000 kuna

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da su četiri obrtnika i jedno trgovačko društvo sa šireg šibenskog područja dogovorom o cijenama usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama sklopili zabranjeni sporazum u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te im je izrekla upravno-kaznenu mjeru u ukupnom iznosu od 141.000 kuna.

22. srpnja 2019

U 2018. izraženiji trend rasta tržišta trgovine na malo

Prihodi iz trgovine na malo svih trgovaca iz uzorka AZTN-a u promatranoj 2018. bilježe nominalan rast u iznosu od 2,5 milijardi kuna (7 %), u odnosu na prethodnu 2017., što predstavlja izraženiji trend rasta u odnosu na istraživanje godinu ranije, kada je rast iznosio 3,2 %. Istraživanje je pokazalo rast ukupnog broja svih prodajnih mjesta u iznosu od 91 prodajnog mjesta (2 %), kao i povećanje neto prodaje površine u iznosu od 23.700 četvornih metara (2 % ).

15. srpnja 2019

Odobrena koncentracija poduzetnika Petrol d.o.o. nad dijelom poslovanja poduzetnika Crodux Plin d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je 9. srpnja 2019. ocijenila dopuštenom namjeru provedbe koncentracije, koja nastaje stjecanjem kontrole poduzetnika Petrol d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje: Petrol), nad dijelom poslovanja poduzetnika Crodux Plin d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (dalje: Crodux Plin), koji se odnosi na ukapljeni naftni plin (dalje: UNP).

12. lipnja 2019

ODRŽAN 22. DAN TRŽIŠNOG NATJECANJA

22. Dan tržišnog natjecanja, pod nazivom „Politika tržišnog natjecanja i ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa“, održan je organizaciji Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.