Arhiva objava

10. srpnja 2018

Nema indicija za pokretanje postupka protiv HT-a, Vipneta i Tele2

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) odbacila je inicijativu za pokretanje postupka radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv Hrvatskog Telekoma (HT), Vipneta i Tele2 jer nisu postojali uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

21. lipnja 2018

Upit o usvojenom prijedlogu za izmjenu GUP-a Grada Čakovca

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisano je kako nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.