Arhiva objava

29. svibnja 2019

Hrvatski taekwondo savez nije narušio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je postupak pokrenula radi utvrđivanja predstavlja li dopis Hrvatskog taekwondo saveza (HTS) iz veljače 2017. upućen njegovim članicama kojima ih obavještava i obvezuje da ne ulaze u poslovni odnos s poduzetnikom LMK, zlouporabu vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu organizacije taekwondo natjecanja u Hrvatskoj, s mogućim učinkom na povezanom tržištu iznajmljivanja sustava elektronske zaštitne opreme i tatami ploča.

27. svibnja 2019

Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem provedenog Javnog poziva, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-021 od 7. svibnja 2019., objavljenog 10. svibnja 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koji poziv je objavljen za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na radno mjesto: stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj/ica

22. svibnja 2019

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca PEMO d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u okviru svojih ovlasti, po službenoj dužnosti, pokrenula upravni postupak radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, protiv trgovačkog društava PEMO d.o.o., Dubrovnik.

07. svibnja 2019

Odluka o poništenju javnog poziva

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11, 74/14. i 60/18.) te članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: …

26. travnja 2019

Nema uvjeta za pokretanje postupka protiv HŽ Infrastrukture

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je inicijativu anonimnog podnositelja kojom traži pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika HŽ Infrastruktura d.o.o. (dalje: HŽ Infrastruktura) u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).