Arhiva objava

16. srpnja 2018

Provedba ZNTP-a: pokrenuti postupci protiv otkupljivača ŽITO d.o.o. i PPK Valpovo d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u okviru svojih ovlasti iz Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, po službenoj dužnosti pokrenula upravne postupke radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i to u odnosu na otkupljivače ŽITO d.o.o. i PPK Valpovo d.o.o.

13. srpnja 2018

Odobrena koncentracija između ARH CEE i Studenac

Agencija je ocijenila kako predmetna koncentracija neće imati negativan učinak na tržišno natjecanje, budući da se njenom provedbom ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije na tržištu.

10. srpnja 2018

Nema indicija za pokretanje postupka protiv HT-a, Vipneta i Tele2

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) odbacila je inicijativu za pokretanje postupka radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv Hrvatskog Telekoma (HT), Vipneta i Tele2 jer nisu postojali uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.