Arhiva - AZTN

Arhiva objava

28. veljače 2018

Dodatna pojašnjnja vezana uz pitanja akcijske prodaje, asortimana i polica

Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom je propisan sustav za osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih odnosa, definirane su nepoštene trgovačke prakse i mjere za sprječavanje nametanja istih te zadaće i način postupanja tijela za provedbu Zakona

15. veljače 2018

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11 i 74/14), članka 7. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, od 7. veljače …

19. prosinca 2017

Pojašnjenje natječaja za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja objavljenog 15. prosinca 2017. godine

Ovime se pojašnjavaju navodi javnog natječaja za radna mjesta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 13. prosinca 2017., a koji je objavljen 15. prosinca 2017. godine. Pojašnjenje se daje vezano uz dodatni uvjet koji kandidati/kinje – diplomirani ekonomisti/magistri ekonomije trebaju ispunjavati kad se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta.

15. prosinca 2017

Javni natječaj za radna mjesta

Javni natječaj za obavljanje poslova provedbe Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, Narodne novine, broj 117/2017.

13. prosinca 2017

Odluka o izboru kandidata na javnom natječaju za radno mjesto vozač-dostavljač

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 22/11 i 74/14 ), članka 38. Pravilnika o radu klase: 023-01/2015-01/03, urbroja: 580-06/57-15-1, od 6. veljače 2015., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 24/17), te nakon provedenog Natječaja, klase: 112-01/17-002/014, urbroja: 580-06/88-2017-002 od 27. listopada 2017., objavljenog u Narodnim novinama broj 106/2017 od 31. listopada 2017., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću