Arhiva objava

26. travnja 2019

Nema uvjeta za pokretanje postupka protiv HŽ Infrastrukture

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je inicijativu anonimnog podnositelja kojom traži pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika HŽ Infrastruktura d.o.o. (dalje: HŽ Infrastruktura) u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).

16. travnja 2019

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv otkupljivača mandarina MARINADA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti, pokrenula upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv otkupljivača mandarina MARINADA d.o.o., Slatina.

09. travnja 2019

AZTN pokrenuo upravni postupak protiv Coca-Cole Hrvatska

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) po službenoj je dužnosti pokrenula postupak radi utvrđivanja sklapanja zabranjenog sporazuma, odnosno zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN) protiv poduzetnika Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb (dalje: Coca-Cola Hrvatska).

09. travnja 2019

Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem provedenog Javnog poziva, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-003, od 19. veljače 2019., objavljenog 20. veljače 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koji poziv je objavljen za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na radno mjesto: stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj/ica

26. ožujka 2019

AZTN odobrio koncentraciju kojom se stvara zajednički pothvat Viro Grupe i Tvornice šećera Osijek

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) odobrila je koncentraciju kojom Viro Grupa i Tvornica šećera Osijek izdvajaju dio poslovanja koji se odnosi na proizvodnju i trgovinu na veliko bijelim šećerom i prenose ga na novoosnovano društvo, koje će biti pod njihovom zajedničkom kontrolom. Viro Grupa i Tvornica šećera Osijek će nakon prijelaznog perioda prestati s obavljanjem navedenih djelatnosti.

21. ožujka 2019

AZTN odbacio inicijativu A1 Hrvatska d.o.o. za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije HT i HP produkcija, vezanog uz EVO TV

AZTN rješenjem od 4. ožujka 2019. odbacio inicijativu A1 Hrvatska jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti budući da nisu kumulativno ispunjeni uvjeti koji se odnose na prihodovne pragove sudionika koncentracije propisane ZZTN-om niti je riječ o koncentraciji za koju je obveza prijave AZTN-u uređena posebnim propisom.