Arhiva objava

26. ožujka 2019

AZTN odobrio koncentraciju kojom se stvara zajednički pothvat Viro Grupe i Tvornice šećera Osijek

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) odobrila je koncentraciju kojom Viro Grupa i Tvornica šećera Osijek izdvajaju dio poslovanja koji se odnosi na proizvodnju i trgovinu na veliko bijelim šećerom i prenose ga na novoosnovano društvo, koje će biti pod njihovom zajedničkom kontrolom. Viro Grupa i Tvornica šećera Osijek će nakon prijelaznog perioda prestati s obavljanjem navedenih djelatnosti.

21. ožujka 2019

AZTN odbacio inicijativu A1 Hrvatska d.o.o. za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije HT i HP produkcija, vezanog uz EVO TV

AZTN rješenjem od 4. ožujka 2019. odbacio inicijativu A1 Hrvatska jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti budući da nisu kumulativno ispunjeni uvjeti koji se odnose na prihodovne pragove sudionika koncentracije propisane ZZTN-om niti je riječ o koncentraciji za koju je obveza prijave AZTN-u uređena posebnim propisom.

28. veljače 2019

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca PLODINE d.d., Rijeka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti pokrenula upravni postupak utvrđivanje iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv trgovca PLODINE d.d., Rijeka.

21. veljače 2019

AZTN proveo sektorsko istraživanje tržišta proizvodnje i prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda u RH

Istraživanjem koje je pokrenuto u studenome 2017., obuhvaćeno je dvanaest poduzetnika: Dukat, Vindija, Belje, Meggle Hrvatska, Zdenka-Mliječni proizvodi, PIK Rijeka, Mljekara Sinj, KIM, Novi Domil, Mljekara BIZ, Euro-Milk te Mini Mljekara Veronika. Sam uzorak je reprezentativan jer prema podacima HPA, prvih pet poduzetnika, koji su i u uzorku AZTN-a (Dukat, Vindija, Belje, Meggle Hrvatska, Zdenka-Mliječni proizvodi), zajednički imaju tržišni udio od 88 posto na tržištu otkupa sirovog kravljeg mlijeka u RH u 2016., odnosno 91 posto u 2017.