Osam presuda Upravnog suda u cijelosti potvrdilo odluke Agencije

U razdoblju od veljače do travnja 2012., Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je osam presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojima su u cijelosti potvrđene odluke Agencije, odnosno, odbijene tužbe podnesene protiv njih.

Riječ je o ukupno četiri rješenja kojima je Agencija utvrdila narušavanje tržišnog natjecanja te dva u kojima je Agencija, nakon provedenog postupka odbila zahtjeve stranaka za utvrđivanjem narušavanja tržišnog natjecanja.

Uz to, Upravni sud RH je potvrdio i dva zaključka Agencija kojima je odbacila inicijative poduzetnika za pokretanjem postupka jer za to nisu postojali uvjeti.

Među presudama kojima je Upravni sud potvrdio odluke AZTN-a o narušavanju tržišnog natjecanja su rješenje Agencije od 25. ožujka 2010. o sklapanju zabranjenog sporazuma (kartela) šest nakladnika kojim su usklađenim djelovanjem, istodobno povećali cijene općeinformativnih dnevnika, rješenje od 19. svibnja 2011. kojim je Agencija utvrdila da je Ina-Industrija nafte zlouporabila vladajući položaj na tržištu trgovine na veliko mlaznim gorivom, te dva rješenja o sklapanju zabranjenih vertikalnih sporazuma.  Naime, u rješenju od 7.listopada 2010. Agencija utvrdila da je M San Grupa narušila tržišno natjecanje jer je ograničila pravo poduzetniku Rivulus da slobodno određuje daljnju prodajnu cijenu proizvoda iz asortimana M San Grupe, dok je u rješenju od 13. listopada 2011. Agencija utvrdila da je tvrtka Euro rent sport ograničila tržišno natjecanje na tržištima distribucije novih motornih vozila, pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila marke „Mitsubishi Motors“.

Dva rješenja kojima je Agencija, nakon provedenog postupka odbila zahtjeve stranaka za utvrđivanjem narušavanja tržišnog natjecanja odnose se na rješenje od 17. prosinca 2008. kojim je odbijen zahtjev tvrtke Sanabilis protiv Citroena Hrvatska  te rješenje od 16. prosinca 2010. kojim je Agencija je kao neosnovan odbila zahtjev B.neta Hrvatska, Kabelske televizije Koprivnica (KVK) i ostalih tužitelja protiv Hrvatskog društva skladatelja-Zaštita autorskih muzičkih prava radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja na tržištu prikupljanja naknade za reemitiranje glazbenih djela u TV programima u RH. 

Visoki upravni sud dao je za pravo Agenciji u odlukama o odbacivanju inicijativa poduzetnika Dragi net media za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja  poduzetnika Digital medijski servisi od 4. studenog 2010. te pri odbacivanju inicijative poduzetnika IT jedan protiv VIPneta od 29.veljače 2012.

Sva rješenja kao i zaključci o odbacivanju inicijative nalaze se na internet stranici Agencije

www.aztn.hr/trzisnonatjecanje/odluke...

(UP/I-030-02/2008-01/72),urbroj:580-02-010-63-134)

UP/I-030—02/2009-01/035, urbroj: 580-02-11-64-032

UP/I-030-02/2008-01/61, urbroj:580-02-10-198

UP/I-030-02/10-01/024, urbroj: 580-02-11-70-37

UP/I-030-02/2006-01/80, urbroj: 580-02-08-63-154

UP/I-030-02/2008-01/21, urbroj:580-05-10-74-90

UP/I-030-02/2010-01/026, urbroj: 580-02-2010-76-11

UP/I-030-02/2010-01/010, urbroj: 580-05-10-58-08