Nema izravnih dokaza o zabranjenom sporazumu mobilnih operatera

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je rješenje kojim je utvrdila kako Vipnet, Hrvatski telekom i Tele2 nisu narušili tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu javno dostupne telefonske usluge u pokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, jer ne postoje dokazi da su razdoblju od srpnja do listopada 2009. usklađenim djelovanjem promijenili obračunske jedinice za glasovne pozive u pokretnim mrežama i time sklopili zabranjeni sporazum.  

 

Agencija je postupak protiv ovih poduzetnika pokrenula po službenoj dužnosti kako bi utvrdila jesu li promjene obračunskih jedinica za glasovne pozive u pokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj rezultat izričitog međusobnog dogovora poduzetnika ili usklađenog ponašanja ili je bila riječ o samostalnim odlukama svakog od njih. Naime, nakon što je 1. kolovoza 2009. uveden porez od šest posto na usluge mobilnih operatora, od 1. listopada 2009. de facto su, kroz promjenu obračunskih jedinica, povećane cijene za većinu tarifnih modela svih mobilnih operatora.

 

Međutim, iako su postajale indicije da se radi o dogovoru odnosno usklađenom djelovanju, Agencija nije pronašla izravni dokaz koji bi nedvojbeno upućivao na nedopušteni kontakt i dogovor među operatorima u vezi s promjenom obračunskih jedinica, a sve činjenice o paralelnom postupanju koje je utvrdila, Agenciji nisu bile dovoljne da s potpunom sigurnošću zaključi da je između poduzetnika doista postojao zabranjeni sporazum.

 

Prije svega, ozbiljnom indicijom Agencija je smatrala priopćenje koje je 31. srpnja 2009. medijima poslala Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske (UPKH), koje je predstavljalo zajedničko stajalište VIPneta, HT-a i Tele2 u vezi novog poreza, a izradile su ga njihove PR službe. U priopćenju poduzetnici, između ostalog, najavljuju poduzimanje «rješenja i mjera» radi ublažavanja negativnih posljedica Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama koji je u Hrvatskom saboru izglasan 30. srpnja, i kojim je telekom operatorima uvedena naknada u visini od šest posto prihoda ostvarenog od pružanja usluga kratke tekstualne poruke (SMS), usluga prijenosa slike, govora i zvuka porukom (MMS) te govorne usluge.

 

Budući da je novi obračunski sustav kod sva tri operatora stupio na snagu u isto vrijeme, odnosno 1. listopada 2009. godine, Agencija je u postupku trebala utvrditi da li upravo to predstavlja „rješenja i mjere“ najavljene priopćenjem, što bi prema pravilima tržišnog natjecanja, predstavljalo dogovor o cijenama. Konkretno, prema novom obračunskom sustavu umjesto dotadašnjih 15 sekundi, obračunska jedinica promijenjena je na 60 sekundi za prvu minutu poziva, neovisno o njegovom trajanju, a nakon prve minute, jednu sekundu ili 15 sekundi, ovisno o poduzetniku, odnosno pojedinoj tarifi. Tom promjenom bio je obuhvaćen veći dio kategorija korisnika: privatni i poslovni te prepaid i postpaid (pretplatnici) korisnici, osim u slučaju Tele2 kod kojeg izmjenama nisu bili obuhvaćeni prepaid korisnici dok je Vipnet je za manji dio svojih tarifa obračunske jedinice promijenio 15. listopada i 1. studenog 2009.

 

Međutim, Agencija je u postupku utvrdila da su HT i Tele2 prilikom donošenja odluka o promjeni svojih obračunskih jedinica raspolagali informacijom ili su mogli znati, da je VIPnet već ranije donio odluku o tome da će od 1. listopada primijeniti novi obračunski sustav, jer je to javno objavio 21. kolovoza 2009., u jednom dnevnom listu. HT i Tele2 su tek nakon toga donijeli slične odluke o promjenama obračunskih jedinica.

 

Agencija stoga nije mogla isključiti mogućnost da su HT i Tele2, bez prethodnog međusobnog kontakta, jednostavno pratili postupanje VIPneta, te se prilagodili njegovim potezima. Takvo prilagođavanje ponašanju konkurenata samo po sebi nije zabranjeno, ukoliko je riječ o samostalnom ponašanju poduzetnika, kojem nije prethodio nedopušteni kontakt s konkurentima razmjenom osjetljivih informacija i sličnog.

 

Pritom je uzeta u obzir činjenica kako se obračunska razdoblja prema potrošačima temelje na kalendarskom mjesecu te da su, sukladno posebnim propisima, svi operatori promjene cjenovnog sustava obvezni prijaviti Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije te javno ih obznaniti najmanje 30 dana prije stupanja na snagu. Također, najmanje 8 dana prije objave izmjena dužni su ih dostaviti na uvid HAKOM-u. Dakle, bilo je potrebno najmanje 38 dana za implementaciju promjene cjenovnog sustava pa je 1. listopada 2009. realno bio prvi mogući dan promjene obračunskog sustava.

 

Također, u odnosu na sporno zajedničko priopćenje, kojim je najavljeno da će operatori  poduzeti „rješenja i mjere“, Agencija je utvrdila kako su mobilni operateri doista pokrenuli niz aktivnosti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i EU institucijama, koje su naposljetku rezultirale ukidanjem posebnog poreza od šest posto, koji je, kako je to u postupku utvrđeno, bio neposredan i konkretan povod za uvođenja novih, za korisnike, nepovoljnijih obračunskih jedinica.

 

Stoga je, nakon pažljive ocjene i provjere svih relevantnih indicija, činjenica i okolnosti uključivo i saslušanja svjedoka, u nedostatku izravnog dokaza koji bi nedvojbeno upućivao na nedopušteni kontakt odnosno izravan dogovor među mobilnim operaterima oko promjene obračunskih jedinica, Agencija donijela odluku da mobilni operatori nisu narušili tržišno natjecanje.

 

„Postupak smo pokrenuli temeljem predstavke građanina i indicija koje su upućivale na možebitni dogovor, no tijekom postupka nismo pronašli ni izravne niti neizravne dokaze o postojanju zabranjenog sporazuma među ovim poduzetnicima. Želim istaknuti kako Agencija nikada neće donositi odluke koje nisu u cijelosti utemeljene na Zakonu odnosno na jasnim i nedvojbenim dokazima o povredi propisa o zaštiti tržišnog natjecanja“ – objasnila je Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja odluku Agencije u ovome predmetu.