AZTN objavio Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi

 

Prošlu, 2016. godinu u kojoj su uz svoj redoviti posao provođenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, stručnjaci Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja bili angažirani na izradi dva zakonska prijedloga – Zakonu o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja te Zakonu o nepoštenim trgovačkim praksama, AZTN je odlučio zaključiti s još jednim važnim projektom koji je dio aktivnosti Agencije vezan uz njezinu zakonsku obvezu promicanja tržišnog natjecanja.

Naime, AZTN je priredio, tiskao te na svojim mrežnim stranicama objavio Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi, kako bi naručiteljima javne nabave pomogao u prepoznavanju indicija koje upućuju na moguće zabranjene dogovore u postupku javnog nadmetanja (bid-rigging kartele).

Karteli u javnoj nabavi su u potpunoj suprotnosti sa svrhom javne nabave. Ukidaju tržišno natjecanje, a posljedica toga su više cijene i niža kvaliteta. Stoga prepoznavanje i otkrivanje zabranjenih dogovora u postupcima javnih natječaja predstavlja najužu veza između javne nabave i učinkovita tržišnog natjecanja. Riječ je o osobito opasnim aktivnostima, često dugotrajnima, koje je, s obzirom na to da imaju mnogo pojavnih oblika, vrlo teško prepoznati.

Prema podacima iz statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, javni naručitelji u Republici Hrvatskoj javnom nabavom realiziraju poslove u vrijednosti do 15 posto BDP-a. Zbog udjela poslova koji se provode javnom nabavom, tim je važnija dobra kontrola postupaka javnih natječaja kako bi se spriječile zloporabe kojima se podižu cijene za korisnike, odnosno trošak za državni proračun i proračune jedinica lokalne uprave i samouprave.

U kontekstu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, pak, iznimno je važno da sudionici postupaka javne nabave, osobito naručitelji, znaju prepoznati indicije koje upućuju na moguće zabranjene dogovore u postupku javnog nadmetanja odnosno da znaju prepoznati je li nadmetanje namješteno.

Na značaj kontrole provedbe postupaka javnih natječaja odnosno sprječavanja mogućih zlouporaba kojima je svrha dokidanja tržišnog natjecanja upućuju i slične publikacije tijela za zaštitu tržišnog natjecanja zemalja članica Europske unije kao i međunarodne Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD) čiju je praksu slijedio AZTN u izradi ovoga Vodiča.

Da bi se otkrili karteli u javnoj nabavi, sudionike postupaka javne nabave treba educirati o pojavnim oblicima zabranjenih dogovora. Needucirani sudionici neće moći prepoznati tragove koje ostavljaju poduzetnici kad krše pravila o zaštiti tržišnog natjecanja u natječajnom postupku. Naime, javni službenici, ali i poduzetnici imaju iznimno važnu ulogu u otkrivanju i sankcioniraju rizika od zabranjenih dogovora u postupcima javne nabavejer tako pomažu mjerodavnim tijelima da onemoguće kartele i omoguće trošenje novca poreznih obveznika na najbolji način.

AZTN je zato za naručitelje javne nabave u formi Vodiča, kroz pitanja i odgovore, priredio jednostavan popis indicija koje mogu upućivati na to da sudionici natječaja sudjeluju u zabranjenom dogovoru, odnosno da su organizirani u kartel. Također, neke od mogućih povreda ilustrirali smo primjerima te smo na koncu naručiteljima dali preporuke o smanjenju rizika od zabranjenih dogovora na javnim natječajima.

Tiskanje AZTN-ova Vodiča kolidiralo je s donošenjem novog Zakona o javnoj nabavi u RH koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. Budući da će idućem razdoblju nadležno Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva organizirati brojne edukacijske programe kako bi poduzetnike i javne naručitelje bolje upoznali s novim pravilima u javnoj nabavi. Stoga vjerujemo da AZTN-ov Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi predstavlja kvalitetan prilog izobrazbi javnih službenika u cilju što pravilnije primjene propisa iz područja javne nabave.

Napominjemo da AZTN nije nadležan za sankcioniranje zabranjenih dogovora između naručitelja i ponuditelja u smislu članka 254. Kaznenog zakona, već sumnju (indicije) na takva djelovanja treba prijaviti DORH-u.

Vodič je dostupan u AZTN-u tiskanom obliku te će se dijeliti kao edukacijski materijal Agencije. Ujedno je objavljen na mrežnim stranicama Agencije na: http://www.aztn.hr/uploads/documents/brosure/vodic_za_narucitelje.pdf