AZTN ocijenio dopuštenom koncentraciju poduzetnika Slovenia Broadbanda i Tele2

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) ocijenila je dopuštenom koncentraciju poduzetnika Slovenia Broadbanda (SBB) i Tele2.

AZTN je u provedenom postupku uzeo u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, rezultate provedene pravne i ekonomske analize i analize učinaka predmetne vertikalne koncentracije na tržišno natjecanje na mjerodavnim tržištima zahvaćenima koncentracijom i to primarno nekoordiniranih učinaka.

U provedenom je postupku utvrđeno kako je SBB, putem povezanih poduzetnika United Grupe, prisutan na pojedinim razinama tržišta pružanja medijskih usluga u Hrvatskoj kao što su proizvodnja audiovizualnog sadržaja i stjecanje licencija na audiovizualni sadržaj trećih strana za vlastite televizijske kanale, tržištu veleprodaje općih i specijaliziranih televizijskih kanala (Nova TV, Doma TV, N1, Mini TV, Sport Klub kanali, SK Golf, Lov i ribolov, Fight Channel…) kabelskim, satelitskim i IPTV operatorima, od kojih su Nova TV i Doma TV istovremeno slobodno dostupni putem digitalnog zemaljskog signala (DVB-T) na nacionalnoj razini kao i na tržištu televizijskog oglašavanja na kojem bilježi značajniji tržišni udio pretežito putem Nove TV, a na kojem se Tele 2 pojavljuje kao kupac oglasnog prostora.

Tele2, kao društvo koje je cilj predmetnog preuzimanja, pruža elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži. Utvrđeno je da Tele2 ne obavlja niti jednu od poslovnih djelatnosti koje na teritoriju Hrvatske obavlja SBB. Tele2 je najmanji od tri mobilna operatora na hrvatskom tržištu te jedini koji nema cjelovitu vlastitu infrastrukturu već koristi usluge infrastrukture drugog operatora.

Sudionici koncentracije (SBB i Tele2) u Hrvatskoj nisu prisutni na tržištu prijenosa TV programa uz plaćanje naknade (pay-TV), na kojem su prisutna druga dva mobilna operatora (HT i  A1) koji su istovremeno operatori nepokretne elektroničke komunikacijske mreže te, među ostalim uslugama, pružaju i uslugu prijenosa TV programa uz plaćanje naknade.

Dakle, u Hrvatskoj nema preklapanja djelatnosti SBB/United Grupe i Tele2 na mjerodavnim tržištima zahvaćenim koncentracijom.

AZTN je u ocjeni ove koncentracije na odgovarajući način primijenio kriterije koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji, uzimajući u obzir relevantne odluke Europske komisije. Izvršen je i uvid u odluke tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica EU-a koje su u svojim očitovanjima naveli sudionici koncentracije, kao i uvid u odluke koje je u svom mišljenju po javnom pozivu AZTN-a dostavio jedan zainteresirani poduzetnik.

Kao bitna činjenica i okolnost koju je AZTN uzeo u obzir prilikom donošenja odluke je  postojanje pravne zapreke pristupa SBB/United Grupe tržištu prijenosa TV programa uz plaćanje naknade. Naime, temeljem članka  61. Zakona o elektroničkim medijima (ZEM) nije moguće istovremeno obavljanje djelatnosti nakladnika televizije i pružatelja medijskih usluga, s jedne strane te pružanje usluge prijenosa TV programa uz plaćanje naknade, s druge strane. Navedena okolnost hrvatskog regulatornog okvira u određenoj mjeri razlikuje promatranu relevantnu komparativnu praksu s ocjenom predmetne koncentracije.

Budući da su u tijeku pripreme za donošenje novog zakona iz područja elektroničkih medija, AZTN je o stavu prema opisanom regulatornom ograničenju i eventualnim promjenama u budućem novom zakonu zatražio mišljenja od Agencije za elektroničke medije (AEM), sektorskog regulatora za područje elektroničkih medija, i od Ministarstva kulture koje je nadležno za pripremu nacrta prijedloga novog zakona.

AEM se na upit AZTN-a očitovao kako smatra da se postojeća zabrana vlasničkog povezivanja nakladnika televizije i pay-TV operatora mora zadržati i u novom zakonu, dok je Ministarstvo kulture izričito navelo da je ta zabrana zadržana i u nacrtu prijedloga novog zakona o elektroničkim medijima.

ZEM ujedno uređuje i područje oglašavanja u elektroničkim medijima, između ostaloga, na način da definira obim oglasnog prostora.

AZTN je u ocjeni ove koncentracije uzeo u obzir i očitovanja anketiranih poduzetnika i to oglašivača, zakupaca medija te Hrvatske udruge za tržišno komuniciranje (HURA), iz kojih u bitnome proizlazi kako u svom poslovanju ne bilježe, odnosno nemaju saznanja o slučajevima odbijanja pružanja usluge oglašavanja od strane Nove TV. Dodatno, većina anketiranih poduzetnika navodi da su uvjeti i način pružanja usluge oglašavanja u definirani u općim  uvjetima poslovanja Nove TV.

HAKOM, sektorski regulator područja elektroničkih komunikacija, očitovao se da konkretna koncentracija neće imati negativne učinke na elektroničkim komunikacijskim tržištima zahvaćenima konkretnom koncentracijom poduzetnika.

Slijedom navedenog, AZTN je ocijenio da koncentracija neće imati značajne negativne učinke na tržišno natjecanje, naročito ne na način da bi njenom provedbom došlo do jačanja postojećeg ili stvaranja novog vladajućeg položaja sudionika koncentracije na tržištu te koncentraciju ocijenio dopuštenom u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.