AZTN odbacio inicijativu A1 Hrvatska d.o.o. za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije HT i HP produkcija, vezanog uz EVO TV

AZTN je 26. studenog 2018. zaprimio podnesak poduzetnika A1 Hrvatska d.o.o., (dalje: A1), koji je, sukladno pravnom stajalištu Ustavnog suda Republike Hrvatske, prihvatio kao inicijativu za pokretanje po službenoj dužnosti postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Hrvatski Telekom d.d., (dalje: HT) i HP Produkcija d.o.o., (dalje: HP Produkcija), vezano uz dio poslovanja EVO TV, u smislu članka 38. stavka 2. ZZTN-a.

AZTN je 4. ožujka 2019. donio je odluku da se inicijativa A1 odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije po službenoj dužnosti.

HT je sklapanjem Okvirnog sporazuma te Ugovora o kupoprodaji društva od 27. studenoga 2018. stekao 100 % udjela u temeljnom kapitalu društva HP Produkcija te time preuzeo EVO TV poslovanje, čime je u konkretnom slučaju nastala koncentracija poduzetnika u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN-a.

Međutim, sukladno članku 17. stavku 6. ZZTN-a, AZTN ocjenjuje dopuštenost samo onih koncentracija čiji su sudionici u godini prije provedbe koncentracije ostvarili ukupni prihod utvrđen člankom 17. stavkom 1. ZZTN-a te koncentracija za koje je posebnim propisima uređena obveza prijave AZTN-u.

Naime, sudionici koncentracije su AZTN-u obvezni prijaviti svaku namjeru provedbe koncentracije samo u slučaju da su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:

– ukupan godišnji konsolidirani prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga (dalje: ukupan prihod) na svjetskom tržištu, iznosi najmanje jednu milijardu kuna sukladno financijskim izvješćima za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje jedan sudionik koncentracije ima sjedište i/ili podružnicu u RH,  i

– ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije u RH, sukladno financijskim izvještajima iznosi najmanje 100 milijuna kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.

Nadalje, člankom 17. stavkom 4. ZZTN-a propisano je da se u slučaju da se koncentracija odnosi na pripajanje ili spajanje dijelova jednog ili više poduzetnika, neovisno o njihovom pravnom statusu, pri izračunu prihoda obračunava samo prihod onih dijelova poduzetnika koji su predmet koncentracije.

Iz provedene analize dostavljenih očitovanja i dokumentacije prikupljenih tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, AZTN je utvrdio da nisu kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 17. stavka 1. ZZTN-a za nastanak obveze prijave koncentracije, budući da prema financijskim izvještajima za mjerodavnu 2017. godinu, ukupni prihodi HP Produkcije, kao ni prihodi unutar grupe (HP i HP Produkcija) na tržištu RH u odnosu na pružanje EVO TV usluge nisu iznosili najmanje 100 milijuna kuna.

Dakle, AZTN je utvrdio da u konkretnom slučaju nije riječ o koncentraciji za koju postoji obveza prijave AZTN-u s obzirom na ostvarene ukupne prihode njenih sudionika propisane ZZTN-om niti postoji obveza prijave po posebnim propisima.

U odnosu na navode podnositelja inicijative kako je potrebna tzv. ex ante regulacija tržišta prijenosa televizijskih kanala uz plaćanje naknade, podnositelja inicijative se upućuje na nadležnost sektorskog regulatora HAKOM-a.