AZTN odobrio koncentraciju VIPneta i Metronet Telekomunikacija

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odobrila je koncentraciju poduzetnika VIPnet i Metronet Telekomunikacija.

Riječ je o koncentraciji na tržištu pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnim mrežama na području Republike Hrvatske, s učincima na tržišno natjecanje na tržištima na kojima se preklapaju aktivnosti VIPneta i Metroneta.

Provedbom koncentracije VIPneta i Metroneta dodatno će se povećati rasprostranjenost vlastitom mrežnom infrastrukturom na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga u dijelu nepokretnih mreža u novih tridesetak gradova, što će imati pozitivne učinke na krajnje potrošače koji se ne ograničavaju samo na poslovni segment prema kojem je do sada bio orijentiran Metronet, već i na rezidencijalni segment tržišta. Istodobno, provedbom koncentracije stvaraju se pretpostavke za uspostavljanje i intenziviranje infrastrukturnog tržišnog natjecanja.

Na objavljeni javni poziv za podnošenje mišljenja i primjedbi na koncentraciju AZTN nije zaprimio nijednu reakciju tržišta.