AZTN prihvatio mjere poduzetnika Duing i Fred Bobek

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dva je postupka u kojima je utvrđivala postojanje zabranjenog sporazuma, zaključila prihvaćanjem mjera za uklanjanje negativnih učinaka na tržišno natjecanje koje su samoinicijativno predložili poduzetnici.

Riječ je o poduzetnicima Duing d.o.o. iz Viškova i Fred Bobek d.o.o. iz Vodica koji posluju na tržištima prodaje i servisiranja izvanbrodskih motora.

Duing je imao sklopljene ugovore vezane uz prodaju proizvoda marke Volvo Penta, Tohatsu i ZF Marine, a Fred Bobek ugovore o distribuciji i servisiranju proizvoda marke Honda Marine te ostalih proizvoda.

U oba su slučaja postupci pokrenuti zbog postojanja indicija da su ugovori koje su sklopili s partnerima i serviserima sadržavali odredbe koje nisu u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Duing je u ugovorima obvezivao partnere i servisere na primjenu cijena za krajnje kupce koje je on utvrdio svojim cjenikom. Osim toga, obvezivao je servisere na prodaju isključivo originalnih rezervnih dijelova Volvo Penta i Tohatsu koje su morali nabavljati isključivo od Duinga. Kao sankcija za nepoštivanje te obveze, ugovoreno je isključivanje servisera iz servisno-prodajne mreže Duinga. Uz to, ako serviser rezervne dijelove Volvo Penta i Tohatsu nabavlja od drugog dobavljača, Duing je imao pravo raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme.

Kod Freda Bobeka, pak, su postojale  indicije da kroz određivanje marže ograničava svoje distributere u slobodnom određivanju prodajne cijene te da je najmanje jednom od svojih distributera nametnuo zabranjenu obvezu nenatjecanja po isteku ugovornog odnosa.

Duing i Fred Bobek su nakon pokretanja postupka Agenciji predložili mjere za uklanjanje negativnih učinaka spornih odredbi iz njihovih ugovora na tržište.

Konkretno, Duing se obvezao na sklapanje novih ugovora s partnerima i serviserima, koji neće sadržavati odredbe suprotne propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, a o tome će voditi računa i pri sklapanju svih budućih ugovora.

Fred Bobek se obvezao da će u ugovorima s distributerima i serviserima izmijeniti odredbe koje se odnose na određivanje prodajne marže te da će u svim ugovornim odredbama u kojima se spominju preporučene cijene, kao i cjenicima te drugim ispravama jasno istaknuti da nije riječ o cijenama koje su obvezujuće. Također će se brisati i odredbe o nenatjecanju nakon isteka ugovora.

Agencija je provela test tržišta (javna objava predloženih mjera na mrežnim stranicama Agencije), u kojem nije zaprimljena nijedna primjedbu konkurenata ili drugih dionika.

Stoga je AZTN prihvatio predložene mjere, ocjenjujući da su razmjerne negativnim učincima na tržišno natjecanje i da ih u potpunosti uklanjaju te da će te mjere i bez dugotrajnog vođenja postupka dovesti do brzog uspostavljanja učinkovitog tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima.