AZTN prihvatio preuzimanje obveza od strane Croatia osiguranja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je prihvaćanjem preuzimanja obveza predloženih od Croatia osiguranja d.d. (dalje: Croatia osiguranje) u obliku izvršenja mjera i uvjeta u za to primjerenom roku, okončala postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja koji je pokrenula protiv Croatia osiguranja u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).

AZTN je postupak protiv Croatia osiguranja pokrenuo po službenoj dužnosti. Povod za pokretanje postupka bio je ugovor o zakupu kojega je Croatia osiguranje sklopila kao zakupnik, a koji je sadržavao odredbu koja je ograničavala zakupodavca u poslovanju s drugim poduzetnicima, konkurentima poduzetnika Croatia osiguranje.

Nakon pokretanja postupka, Croatia osiguranje je pregledala sve svoje ugovore o zakupu poslovnog prostora te je utvrđeno da je odredba sličnog sadržaja sadržana u četiri ugovora o zakupu u kojima se Croatia osiguranje pojavljuje kao zakupnik i u jednom ugovoru u kojemu se Croatia osiguranje pojavljuje kao zakupodavac.

Croatia osiguranje je u ranoj fazi postupka samoinicijativno predložila preuzimanje mjera i uvjeta na način da se obvezala da će poslovnim partnerima s kojima ima sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora, a kojeg je sklopila kao zakupnik, predložiti sklapanje novog tipskog ugovora koji neće sadržavati bilo koji oblik odredbi koje bi ograničavale zakupodavca u sklapanja ugovora o zakupu s drugima koji se bave poslovima osiguranja.

Croatia osiguranje je u ranoj fazi postupka predložila preuzimanje mjera i uvjeta na način da će poslovnim partnerima poslati nove prijedloge ugovora te će im ostaviti rok od 60 dana da odluče o prihvatu novog ugovora o zakupu poslovnog prostora. Poslovnim partnerima koji ne prihvate sklapanja novog ugovora, Croatia osiguranje će naglasiti da se primjenjuje izjava o odricanju na sav daljnji poslovni odnos koja će se priložiti supsidijarno uz prijedlog za sklapanje novog ugovora.

Također, Croatia osiguranje se obvezala da će se odmah po zaprimanju rješenja AZTN-a revokacijskom izjavom prema svojim poslovnim partnerima nedvosmisleno i jednoznačno odreći bilo kakvih mogućih prava koja eventualno proizlaze iz navedenih odredbi u sklopljenim ugovorima o zakupu poslovnog prostora te će AZTN u roku od 3 mjeseca obavijestiti o provedenim mjerama i rezultatima implementacije mjera.

AZTN je predložene mjere, uvjete i rokove objavio na svojoj internetskoj stranici pozivajući sve zainteresirane strane na dostavu pisanih primjedaba, stavova i mišljenja u roku od 20 dana od dana objave javnog poziva. Na objavljeni javni poziv nije zaprimljeno niti jedno očitovanje.

AZTN je prihvatio mjere, uvjete i rokove koje je predložila Croatia osiguranje budući da ih je ocijenio dostatnim radi otklanjanja mogućih negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja.

Cjeloviti tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici­­­­­­­ http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2020/11/UPI-034-032020-01015.pdf