AZTN prihvatio preuzimanje obveza od strane Hrana Teca

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN), okončala je postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrana Tec d.o.o. (dalje: Hrana Tec), prihvaćanjem preuzimanja obveza u obliku mjera i rokova, koje je samoinicijativno predložio taj poduzetnik. Hrana Tec se obvezao  uslugu servisa pružati svim svojim kupcima pod jednakim uvjetima, bez obzira na vrijednost kupljenih klipsi od Hrana Teca. Kao dokaz izvršenja mjera, Hrana Tec će AZTN-u, u roku od dva mjeseca od dana dostave rješenja o prihvaćanju preuzimanja obveza, dostaviti na uvid novi cjenik usluga.

AZTN je po službenoj dužnosti u lipnju 2018. na inicijativu poduzetnika PIK Vrbovec-Mesna industrija d.d. (dalje: Pik Vrbovec), pokrenuo postupak protiv poduzetnika Hrana Tec, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu prodaje rezervnih dijelova te na tržištu usluga popravaka i održavanja strojeva marke Poly-clip System na teritoriju Republike Hrvatske.

Početkom rujna 2017., PIK Vrbovec je od Hrana Teca naručio i platio originalni rezervni dio za navedeni stroj, a ovlašteni serviser Hrana Teca odbio ga je ugraditi jer je prilikom ugradnje uočio da stroj sadrži i potrošni materijal nabavljen od drugog proizvođača, a ne od Hrana Teca. Također, Hrana Tec je upozorio PIK Vrbovec da u slučaju nabave potrošnog repromaterijala od nekog drugog proizvođača i ugradnje istog u strojeve Poly-clip System više ne može kupovati rezervne dijelove i potrošni repromaterijal za navedene strojeve niti koristiti uslugu servisa Hrana Teca.

Sporna je bila i činjenica da Hrana Tec usluge servisa pruža besplatno ili naplaćuje samo dolazak svim kupcima koji od njega kupuju klipse (potrošni materijal) iznad određene vrijednosti nabave, čime može doći do prelijevanja značajne tržišne snage Hrana Teca s jednog na drugo tržište

U odnosu na navode iz inicijative AZTN je utvrdio da je neugradnja displaya predstavljala jedini izolirani slučaj u kojem Hrana Tec nije pružila uslugu poduzetniku PIK Vrbovec. Osim toga, utvrđeno je da nitko od ispitanih poduzetnika, konkurenata PIK Vrbovca, nije imao problema vezanih uz narudžbe od poduzetnika Hrana Tec.

U ranoj fazi  postupka, Hrana Tec je samoinicijativno predložio preuzimanje obveza u dijelu obavljanja servisnih usluga kojima se žurno uklanjaju potencijalni negativni učinci za tržišno natjecanje.

Prijedlog Hrana Teca predstavlja dobrovoljnu mjeru koja dovodi do bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima, bez dugotrajnog vođenja postupka i bez utvrđenja povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, budući da se dostavom dokaza o izvršenju mjera postupak obustavlja.

Na objavljenu namjeru AZTN-a o prihvaćanju preuzimanja obveza od strane Hrana Teca, uz javni poziv svim zainteresiranim stranama za dostavljanje pisanih primjedaba, stavova i mišljenja na prijedlog Hrana Teca, nitko nije dostavio primjedbe.

Slijedom svega navedenog, AZTN je prihvatio predložene mjere i uvjete.