Cerovac predstavio Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja je na savjetovanju „Novi zakon o javnoj nabavi“ što ga je 27. siječnja 2017. organizirala tvrtka Organizator predstavio AZTN-ov Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi. Predavači na savjetovanju su uz Cerovca bili Goran Matešić i Anđelko Rukelj, predsjednik  i zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te Biljana Lerman, direktorica pravnih poslova u Nabavi d.o.o..

Vodič je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja tiskala i ujedno ga i objavila na svojim mrežnim stranicama te ga kao komplementarni prilog izobrazbi javnih službenika u cilju što pravilnije primjene propisa iz područja javne nabave, stavila na raspolaganje javnosti, a sudionicima savjetovanja je podijeljen kao dio radnog materijala.

Cerovac je sudionicima Savjetovanja izložio osnovne razloge za publiciranje Vodiča i koristi koje donosi naručiteljima i poduzetnicima. Naime, upravo javni službenici, a potom i poduzetnici imaju presudnu ulogu u otkrivanju i sankcioniraju rizika od zabranjenih dogovora u postupcima javne nabave, jer tako pomažu mjerodavnim tijelima da onemoguće kartele i omoguće trošenje novca poreznih obveznika na najbolji način.

„Zabranjeni dogovori (bid rigging karteli) između ponuditelja u javnoj nabavi su u potpunoj suprotnosti sa svrhom javne nabave jer ukidaju tržišno natjecanje, a posljedica su više cijene i niža kvaliteta. Stoga je prepoznavanje i otkrivanje zabranjenih dogovora u postupcima javnih natječaja iznimno važno radi dobrog gospodarenja proračunskim sredstvima i zato je edukacija o tim pitanjima nužna“- rekao je Cerovac.

Na taj način postiže se učinkovita kontrola postupaka javnih natječaja u cilju sprječavanja zloporaba kojima se podižu cijene za naručitelje odnosno povećava trošak za državni proračun i proračune jedinica lokalne (regionalne) uprave i samouprave.

Vodič je vrlo jednostavna publikacija koja kroz 10 pitanja i odgovora omogućuje prepoznavanje indicija da bi sudionici natječaja mogli biti u zabranjenom dogovoru odnosno prepoznavanje situacija u kojima je nadmetanje namješteno.

Naručiteljima je u Vodiču ponuđeno šest (6) praktičnih preporuka koje, ako ih se pridržavaju, mogu znatno utjecati na smanjenje rizika od kartelskih aktivnosti ponuditelja.

Cerovac je pozvao sudionike Savjetovanja da se obrate AZTN-u ukoliko uoče bilo kakve naznake zabranjenog dogovora ili imalo sumnjaju u mogućnost kartela.

Međutim, napomenuo je kako AZTN nije nadležan za sankcioniranje zabranjenih dogovora između naručitelja i ponuditelja u smislu članka 254. Kaznenog zakona, već sumnju (indicije) na takva djelovanja treba prijaviti DORH-u.

 

Dokument:

Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi