Europski dan tržišnog natjecanja i zaštite potrošača u Helsinkiju

U okviru predsjedanja Vijećem Europske unije, u Helsinkiju je 26. rujna 2019. održan Europski dan tržišnog natjecanja i zaštite potrošača na kojem je sudjelovalo preko 250 sudionika, pretežno iz tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja i relevantnih ministarstava država članica EU. AZTN su predstavljale Vesna Patrlj, zamjenica predsjednika Vijeća i dr.sc. Mirta Kapural, članica Vijeća.

Konferencija je tematski bila podijeljena na dvije glavne teme, o kojima se raspravljalo putem dva panela. Prva tema bavila se pravom tržišnog natjecanja EU i održivim razvojem, a rasprava je bila o pozitivnim učincima koje određeno postupanje, koje bi inače bilo zabranjeno pravom tržišnog natjecanja, može imati na održivi razvoj, npr. na zaštitu okoliša ili inovacije. Iako bi kod primjene prava tržišnog natjecanja vezana uz takva postupanja, načelno trebalo uzimati u obzir i navedene učinke, ostaje otvoreno pitanje na koji način ih utvrđivati i ocjenjivati u postupcima iz prava tržišnog natjecanja.

U središtu druge teme raspravljalo se o načinima osnaživanja potrošača u digitaliziranom svijetu i nastojalo se odgovoriti na pitanja imaju li potrošači zaista mogućnost izbora ili su sve pasivniji te nemaju mogućnost kontrole korištenja digitalnih usluga.

Zaključna razmatranja dala je predsjednica finske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača Kirsi Leivo te je na kraju konferencije najavljen idući Europski dan tržišnog natjecanja, koji će se održati u Zagrebu u travnju 2020.

Fotka Helsinki Fotka Helsinki 2