Godišnje izvješće AZTN-a za 2016. u Hrvatskom saboru

 

AZTN je podnio Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2016.  U radu Agencije u 2016., najviše je do izražaja došla njezina specifična zadaća proaktivnog promicanja prava i politike tržišnog natjecanja. Toj je aktivnosti Agencije cilj izgradnja kulture tržišnog natjecanja kod poduzetnika, potrošača, državne uprave i najšire javnosti te razvijanje svijesti o tome da svi hrvatski propisi moraju biti usklađeni s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja koji su prisilne naravi. U tom kontekstu je i zakonska obveza Agencije da donosi mišljenja i očitovanja povodom upita državnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te poduzetnika. AZTN je tako u 2016. donio više od 100 mišljenja i očitovanja.

Najveći rezultat i učinak u 2016. imala su ona mišljenja koje je Agencija donosila u prethodnim razdobljima temeljem analize postojećih propisa i preporuka za njihovo usklađivanje s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Tako su u 2016., nakon dugogodišnjeg angažmana Agencije u zagovaranju tržišnog natjecanja u tim područjima, najavljene aktivnosti u promjeni zakonskih propisa koje se odnose na tržište autoškola te promjene propisa koje se odnose na regulaciju usluga auto taksi prijevoza.

U provedbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (utvrđenja zabranjenih sporazuma između poduzetnika, zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu i ocjene koncentracija poduzetnika) – riješila 641 predmet te je provela više od 60 ispitivanja stanja na različitim mjerodavnim tržištima. Taj obujam posla Agencija je u 2016. godini realizirala s 44 zaposlena.

U 2016. Agencija je izrekla upravno-kaznenih mjera u ukupnom iznosu od 1.592.000 kuna, što čini izravni prihod Državnog proračuna.

Po prirodi svoje djelatnosti Agencija nema vlastitih prihoda već se financira isključivo iz Državnog proračuna. Planirana sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije u Državnom proračunu za 2016. godinu iznosila su 10.343.072,00 kuna. Izvršenje rashoda iznosilo je 10.197.912,03 kuna što predstavlja 98,6 posto u odnosu na plan.

Kapacitete AZTN-a u 2016. u velikoj mjeri su okupirale i suradnje stručnjaka Agencije u radu na izradi dva zakonska prijedloga – Nacrta prijedloga Zakona o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja i Nacrta prijedloga Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Oba su u javnom savjetovanju bila krajem 2016. Zakon o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja usvojen je u Hrvatskom saboru u lipnju 2017., dok je Prijedlog Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom u zakonodavnoj proceduri.

Angažman Agencije je bio osobito intenzivan i zahtjevan u postupku izrade Prijedloga zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja, zato što je na temelju ovlasti koju mu je dalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nositelj zakonskog prijedloga, AZTN formirao i vodio stručnu radnu skupinu za njegovu izradu. U samoj završnici javnog savjetovanja, AZTN je u prosincu 2016., organizirao i Međunarodnu konferenciju „Prijenos Direktive o naknadi štete – kakva su očekivanja“, koja je okupila 100-tinjak domaćih i inozemnih stručnjaka (odvjetnika, sudaca, korporativnih pravnika i članova akademske zajednice).

Kada je riječ o angažmanu u izradi Nacrta prijedloga Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, predstavnica Agencije je bila članica Povjerenstva za izradu toga zakona koje je osnovalo Ministarstvo poljoprivrede, a AZTN je u Nacrtu Zakona predložen kao institucija koja bi taj Zakon trebala provoditi.

U dijelu aktivnosti vezanih za promicanje tržišnog natjecanja, svakako je važno istaknuti kako je AZTN u prosincu 2016. godine priredio i tiskao te na svojim mrežnim stranicama objavio Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi. Taj praktični priručnik naručiteljima u postupcima javne nabave na jednostavan način pomaže u prepoznavanju indicija koje ukazuju na zabranjene dogovore (kartele) ponuditelja (bid-rigging) te ih upućuje kako o svojim sumnjama mogu obavijestiti AZTN.

U izvještajnoj godini je ostvaren i veliki iskorak u međunarodnoj suradnji, ne samo za Agenciju, nego i za Republiku Hrvatsku, jer je na poziv Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD), AZTN uključen u rad Odbora za tržišno natjecanje. Postignuće je tim veće, ako se zna da je AZTN postao član spomenutog odbora na temelju rezultata rada i dugogodišnjih aktivnosti, iako Republika Hrvatska nije članica OECD-a, već je to kao cilj u budućem razdoblju potvrdio i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

U međunarodne aktivnosti AZTN-a u 2016. godini također treba pribrojiti aktivno sudjelovanje u radu radnih skupina Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN) te Međunarodne mreže tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja (ICN).