Grand auto nije ograničio tržište na štetu potrošača

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je utvrdila da poduzetnik Grand auto iz Zagreba nije narušio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na tržištima pružanja usluga popravaka i održavanja motornih vozila marki Land Rover i Jaguar u Hrvatskoj te da činjenica da je Grand auto samostalno obavljao poslove ovlaštenog servisera, za posljedicu nije imala ograničavanje tržišta na štetu potrošača.

Agencija je postupak pokrenula na inicijativu auto kuće Karlo koja je, nakon što je Grand auto postao generalni zastupnik motornih vozila marke Land Rover i Jaguar, prestao biti ovlašteni serviser tih vozila u Hrvatskoj. U postupku je utvrđeno da Grand auto u mrežu ovlaštenih servisera nije primio ni jednog poduzetnika te da sam obavlja servisiranje motornih vozila.

Međutim, činjenica da nitko osim Grand auta nije mogao postati ovlašteni serviser motornih vozila marki Land Rover i Jaguar nije imala za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja na štetu potrošača u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja..

U prilog tome govore podaci iz kojih je vidljivo da se više od 90 posto prihoda od servisiranja motornih vozila marki Land Rover i Jaguar u Hrvatskoj ostvaruje izvan jamstvenog roka. Budući da segment popravaka unutar jamstvenog roka predstavlja zanemariv dio mjerodavnog tržišta, pristup ovlaštenoj servisnoj mreži ne predstavlja značajnu zapreku obavljanja djelatnosti servisiranja tih motornih vozila.

Indicije o mogućem ograničenju tržišnog natjecanja nisu utvrđene ni na, sa servisiranjem usko povezanim tržištem distribucije rezervnih dijelova za motorna vozila marke Land Rover i Jaguar, gdje se Auto kuća Karlo pozivala na nejednako postupanje Grand auta prema njoj u odnosu na ovlaštene servisere. Ostalih ovlaštenih servisera, osim samog Grand auta nije bilo, dok je Auto kuća Karlo originalne rezervne dijelove za Land Rover vozila nabavljala, kako od Grand auta, tako i od još jednog poduzetnika, a zamjenske dijelove izravno od dobavljača koji s njima raspolažu.

Grand auto je 31. svibnja 2016. prestao biti generalni zastupnik motornih vozila marke Land Rover i Jaguar za Hrvatsku.