Hrvatski taekwondo savez nije narušio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je postupak pokrenula radi utvrđivanja predstavlja li dopis Hrvatskog taekwondo saveza (HTS) iz veljače 2017. upućen njegovim članicama kojima ih obavještava i obvezuje da ne ulaze u poslovni odnos s poduzetnikom LMK, zlouporabu vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu organizacije taekwondo natjecanja u Hrvatskoj, s mogućim učinkom na povezanom tržištu iznajmljivanja sustava elektronske zaštitne opreme i tatami ploča.

AZTN je u postupku utvrdio da je slanjem predmetnog dopisa, HTS podnositelju inicijative potencijalno zatvorio pristup samo u manjem segmentu mjerodavnog tržišta, koji se odnosi na kriterijska natjecanja u organizaciji klubova. Na ostala natjecanja dopis HTS-a uopće nije imao učinka, budući da je podnositelj inicijative, poduzetnik LMK, na njima nastavio poslovati.

Nadalje, iz očitovanja koja su ostali taekwondo klubovi dali AZTN-u proizlazi, kako se iz različitih razloga, većina klubova nije niti pridržavala uputa i obveza iz dopisa HTS-a.

Pritom je važno istaknuti kako je analiza taekwondo natjecanja na kojima je LMK  iznajmljivao svoju elektronsku zaštitnu opremu, pokazala da je taj poduzetnik i prije spornog dopisa HTS-a, predmetnu opremu iznajmljivao tek na jednom natjecanju. Stoga, uzevši u obzir činjenicu da je LMK u tom manjem segmentu tržišta bio slabo prisutan i prije slanja spornog dopisa, nije bilo moguće zaključiti da  je isključivo dopis HTS-a doveo do zatvaranja pristupa LMK-u tom segmentu mjerodavnog tržišta.

AZTN je uzeo u obzir i činjenicu da je HTS, u svibnju 2018., na svojim mrežnim stranicama obavijestio sve svoje članice, taekwondo klubove, da je LMK podmirio sve obaveze i dugovanja prema njemu te da sve članice mogu s podnositeljem inicijative poslovati na vlastiti poslovni rizik. Time je HTS  znatno smanjio potencijalno negativan utjecaj na odluke klubova o tome s kojim će poduzetnikom poslovati prilikom organizacije taekwondo natjecanja.

Slijedom navedenog, AZTN je utvrdio da Hrvatski taekwondo savez nije narušio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na tržištu organizacije taekwondo natjecanja u Hrvatskoj.