HT u otvorenom roku izvršio mjeru iz rješenja AZTN o uvjetno dopuštenoj koncentraciji HRVATSKI TELEKOM d.d. i OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) izvješćuje javnost da je 3. srpnja 2019. Povjerenik Deloitte d.o.o. izvijestio AZTN da je Hrvatski Telekom d.d. 1. srpnja 2019. dostavio povjereniku u roku određenim rješenjem AZTN-a, KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239, od 9. lipnja 2017., dokumentaciju o pripremi postupka prodaje poduzetnika OT-OPTIMA TELEKOM d.d., odnosno da je Hrvatski Telekom d.d. izvršio mjeru određenu točkom III.2. alineja 3. navedenog rješenja AZTN-a.

 

Rješenje AZTN-a, KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239, od 9. lipnja 2017., može se pronaći na slijedećim adresama:

 

http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2017/08/UP-I-034-032013-02007.pdf

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_75_1879.html