Kosovski pregovarači u posjetu Agenciji

Od 10. do 13. srpnja 2012. na studijskom putovanju u Hrvatskoj bila je grupa pregovarača Republike Kosovo za Ugovore o slobodnoj trgovini s EU. Kosovski pregovarači u Hrvatskoj su željeli čuti iskustava ministarstava i institucija koje su bile uključene u pregovore ili zadužene za provedbu trgovinskih sporazuma odredaba Sporazuma o stabilizaciji i  pridruživanju. Jedna od njih je i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koju je kosovska delegacija posjetila u petak, 13.srpnja.

Kosovske je pregovarače u ime Agencije pozdravila Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja koja im je, zajedno s djelatnicima Agencije, prenijela iskustva iz pregovora o SSP-u te ulozi Agencije u pregovorima i provedbi, a goste iz Kosova zanimali su i predmeti iz tržišnog natjecanja i državnih potpora.