Nema indicija za pokretanje postupka protiv HT-a, Vipneta i Tele2

Podnositelj je u svojoj inicijativi naveo kako su HT, Vipnet i Tele2 temeljem međusobnog dogovora, u srpnju 2014. godine, istodobno uveli naknadu za pristup, odnosno korištenje mreže (dalje: Naknada). AZTN je tijekom ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu trebao utvrditi postoje li indicije koje ukazuju da je uvođenje Naknade od strane sva tri mobilna operatora otprilike u isto vrijeme, rezultat njihovog međusobnog dogovora ili je riječ o praćenju tržišnog ponašanja konkurenta koji je tržišni lider i koje nije sporno s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

AZTN je utvrdio kako je HT prvi najavio i uveo Naknadu, a kako su potom identičnu Naknadu uveli Tele2 i Vipnet. Međutim, Agencija nije utvrdila postojanje izravnih dokaza pa čak niti indicija koje bi ukazivale na postojanje međusobnog dogovora između spomenutih poduzetnika koji je prethodio uvođenju Naknade. Agencija nije utvrdila da su se navedeni poduzetnici u izravnom kontaktu dogovorili ili razmijenili informacije o uvođenju Naknade.

Sva tri mobilna operatora naveli su da je razlog uvođenja Naknade eksterne naravi, odnosno da je posljedica povećanja nameta koji su dužni plaćati. Naime, riječ je o trostrukom povećanju naknade za uporabu RF spektra koju je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 19. svibnja 2014., („Narodne novine“, br. 62/14.) Sva tri mobilna operatora Naknadu su uveli u razdoblju od 1. do 12. srpnja 2014., što je posljedica regulatornog okvira. Naime, sukladno posebnim propisima koje uređuju elektroničke komunikacije, potrebno je najmanje 38 dana za implementaciju promjena cjenika mobilnih operatora (javna objava 30 dana prije te obavijest HAKOMU-u 8 dana prije objave cjenika). Budući da su izmjene Pravilnika stupile na snagu 23. svibnja 2014., mobilni operatori su promijenjeni cjenik mogli početi primjenjivati najranije 1. srpnja 2014. Dakle, zbog trostrukog povećanja Naknade za uporabu RF spektra, sva su tri mobilna operatora imali istovjetni razlog za poduzimanje mjera, odnosno povećanje cijena svojih usluga.

Slijedom navedenog, AZTN je zaključio kako postupanje mobilnih operatora na opisani način nije dostatna indicija za pokretanje postupka po službenoj dužnosti jer Agencija nije utvrdila postojanje ni izravnih dokaza ni indicija o njihovom međusobnom kontaktu, odnosno prethodnom dogovoru. U konkretnom slučaju, HT je kao tržišni lider prvi objavio uvođenje Naknade, a Vipnet i Tele2 su samo pratili njegovo postupanje te se prilagodili njegovim potezima. Takvo ponašanje nije protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i europskoj pravnoj stečevini te stoga samo po sebi nije zabranjeno.