Česta pitanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je tijekom prosinca 2017. prikupljala pitanja vezana uz primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP)

Zakon je objavljen u Narodnim novinama, broj 117/2017, a stupio je na snagu 7. prosinca 2017.

AZTN je pitanja prikupljao putem Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Ministarstva poljoprivrede, odvjetničkih društava te izravno od adresata Zakona.

Agencija je izdvojila najčešća pitanja, analizirala ih u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede koje je bilo nositelj izrade toga propisa te odgovorila na njih zajedno s Ministarstvom.

Dokument pod nazivom „Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“ sadrži odgovore na 150 pitanja, a podijeljen je u dva dijela:  I. Opća pitanja (sadrži 56 odgovora) te II. Pitanja vezana uz članke Zakona (sadrži 94 odgovora).

Odgovori na pitanja adresata ZNTP-a mogu se pronaći ovdje i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede:

http://www.mps.hr/hr/novosti/zakon-o-nepostenoj-trgovackoj-praksi-pojasnjenja-za-trgovce-i-dobavljace

AZTN preporučuje adresatima ZNTP-a da pročitaju sve odgovore na pitanja, kako bi stekli cjelovitu sliku o budućoj primjeni tog potpuno novog propisa.

 

 

pdf

Pročišćeni tekst Odgovora na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP)

Preuzimanje
pdf

Pojašnjenje pojma "poljoprivredni i prehrambeni proizvod, svjezi proizvod te krug osoba na koje se ZNTP ne primjenjuje"

Preuzimanje
pdf

Dodatna pojašnjnja vezana uz dokument „Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“

Preuzimanje
pdf

Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Preuzimanje