Česta pitanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je tijekom prosinca 2017. godine prikupljala pitanja vezana uz primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP).

Zakon je objavljen u Narodnim novinama, broj 117/2017, a stupio je na snagu 7. prosinca 2017. godine.

AZTN je pitanja prikupljao putem Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Ministarstva poljoprivrede, odvjetničkih društava te izravno od adresata Zakona.

Agencija je izdvojila najčešća pitanja, analizirala ih u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede koje je bilo nositelj izrade toga propisa te odgovorila na njih zajedno s Ministarstvom.

Dokument pod nazivom „Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“ sadrži odgovore na 154 pitanja, a podijeljen je u dva dijela:  I. Opća pitanja (sadrži 60 odgovora) te II. Pitanja vezana uz članke Zakona (sadrži 94 odgovora).

Odgovori na pitanja adresata ZNTP-a mogu se pronaći ovdje i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede:

AZTN preporučuje adresatima ZNTP-a da pročitaju sve odgovore na pitanja, kako bi stekli cjelovitu sliku o budućoj primjeni tog potpuno novog propisa.

Više o dijelovima upravnog ispitnog postupka, u smislu Zakona o općem upravnom postupku te postupku utvrđivanja i izricanja upravno-kaznenih mjera u smislu ZNTP-a, možete vidjeti na poveznici:

 

U odnosu na pročišćeni tekst od 30. ožujka 2018., u novom dokumentu od 5. listopada 2018., izmijenjen je samo odgovor vezan uz način obračuna cassa sconto (vidi II. dio dokumenta, odgovor na pitanje broj 82).

 

 

pdf

Priopćenje o sklapanju ugovora jednostavnim elektroničkim potpisom

Preuzimanje
pdf

Pročišćeni tekst Odgovora na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP) od 9.10.2018.

Preuzimanje
pdf

Način obračunavanja i iskazivanja popusta za prijevremeno plaćanje (cassa sconto)

Preuzimanje
pdf

Pročišćeni tekst Odgovora na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP) od 30.3.2018

Preuzimanje