Vizija i misija

Misija

Učinkovito tržišno natjecanje je jedan od osnovnih preduvjeta za normalno funkcioniranje tržišta. No, ono se ne dešava samo po sebi: učinkovito postaje ponašanjem sudionika na tržištu i nastojanjima onih koji tu politiku oblikuju i štite, i provode odgovarajuće propise. Učinkovita provedba podrazumijeva angažman svih državnih tijela u stvaranju jasnih i jednostavnih, provedivih pravila koja reguliraju postupanja na tržištu, osposobljena tijela koja ta pravila provode i učinkovitu provedbu u praksi.

Agencija provodi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakon o državnim potporama kojima je cilj osigurati jednake uvjete za sve sudionike na tržištu bez obzira na njihovu tržišnu snagu i veličinu, te nadzirati državne potpore kako određeni poduzetnici ne bi bili u neopravdano povoljnijem položaju na tržištu u odnosu na one koji takve potpore ne primaju. Pojednostavljeno, misija Agencije je pomoći tržištu da funkcionira bolje. Učinkovitim tržišnim natjecanjem potrebno je stvarati uvjete za gospodarski rast koji se temelji na efikasnoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, očuvanju okoliša, inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose. Povećanje razine vladavine prava na području tržišnog natjecanja i državnih potpora, jačanje kulture tržišnog natjecanja i promicanje svijesti o koristi koju građanima (potrošačima i poreznim obveznicima) donosi fer tržišno natjecanje i kontrola ponašanja poduzetnika i države na tržištu, nezaobilazni su dio misije i razlog postojanja ove Agencije.

Vizija Agencije je uspostaviti djelotvorno tržišno natjecanje koje će poticati dugoročni rast i stvarati uvjete za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, otvarati tržišta ili pak onemogućavati zatvaranje tržišta u korist pojedinih poduzetnika. Drugim riječima, naša je vizija dati doprinos razvitku hrvatskog društva kroz uspostavu takvog sustava tržišnog natjecanja koji će osigurati maksimalne koristi i dobrobit potrošačima u vidu nižih cijena, veće mogućnosti izbora proizvoda i usluga na tržištu kao i bolje kvalitete tih proizvoda i usluga. Takav će sustav poticati poduzetnike na inovacije – nove ideje i nove proizvode, prisiljavati ih da prilagode svoje poslovne strategije zahtjevima potrošača i motivirati na ulaganja koja će stvoriti uvjete za novo zapošljavanje i novi rast.

Cilj Agencije je osigurati moderan pristup provedbi sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja koji je usredotočen na preventivno djelovanje i obustavljanje praksi koje narušavaju tržišno natjecanje i nanose štetu potrošačima, a ne na zaštitu konkurenata.

Više o prioritetima u radu Agencije pročitajte u Programu rada za 2012. – 2013.