Vizija i misija

 

 

Misija

Učinkovito tržišno natjecanje je jedan od osnovnih preduvjeta za normalno funkcioniranje tržišta. No, ono se ne dešava samo po sebi: učinkovito postaje ponašanjem sudionika na tržištu i nastojanjima onih koji tu politiku oblikuju i štite, i provode odgovarajuće propise. Učinkovita provedba podrazumijeva angažman svih državnih tijela u stvaranju jasnih i jednostavnih, provedivih pravila koja reguliraju postupanja na tržištu, osposobljena tijela koja ta pravila provode i učinkovitu provedbu u praksi.

Agencija provodi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine 79/09) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 80/2013),  kojem je cilj osigurati jednake uvjete za sve sudionike na tržištu bez obzira na njihovu tržišnu snagu i veličinu. Pojednostavljeno, misija Agencije je pomoći tržištu da funkcionira bolje. Učinkovitim tržišnim natjecanjem potrebno je stvarati uvjete za gospodarski rast koji se temelji na efikasnoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, očuvanju okoliša, inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose. Povećanje razine vladavine prava na području tržišnog natjecanja, jačanje kulture tržišnog natjecanja i promicanje svijesti o koristi koju građanima (potrošačima i poreznim obveznicima) donosi fer tržišno natjecanje i kontrola ponašanja poduzetnika i države na tržištu, nezaobilazni su dio misije i razlog postojanja ove Agencije.

Vizija Agencije je uspostaviti djelotvorno tržišno natjecanje koje će poticati dugoročni rast i stvarati uvjete za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, otvarati tržišta ili pak onemogućavati zatvaranje tržišta u korist pojedinih poduzetnika. Drugim riječima, naša je vizija dati doprinos razvitku hrvatskog društva kroz uspostavu takvog sustava tržišnog natjecanja koji će osigurati maksimalne koristi i dobrobit potrošačima u vidu nižih cijena, veće mogućnosti izbora proizvoda i usluga na tržištu kao i bolje kvalitete tih proizvoda i usluga. Takav će sustav poticati poduzetnike na inovacije – nove ideje i nove proizvode, prisiljavati ih da prilagode svoje poslovne strategije zahtjevima potrošača i motivirati na ulaganja koja će stvoriti uvjete za novo zapošljavanje i novi rast.

Cilj Agencije je osigurati moderan pristup provedbi sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja koji je usredotočen na preventivno djelovanje i obustavljanje praksi koje narušavaju tržišno natjecanje i nanose štetu potrošačima, a ne na zaštitu konkurenata.