Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja

Radom Agencije upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja koje se sastoji od pet članova, a imenuje ih i razrješava dužnosti Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Uvjeti za imenovanje i trajanje mandata, za razrješenje predsjednika i članova Vijeća, kao i djelokrug Vijeća, uređeni su Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. Svi članovi Vijeća, uključujući predsjednika i zamjenika, zaposleni su u Agenciji.

Odlukom o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, koju je Hrvatski sabor donio 15. studenoga 2013. u Vijeću su: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, Denis Matic, dipl.iur., član Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl.oec., članica Vijeća i mr.sc. Tatjana Peroković, članica Vijeća.

Hrvatski sabor je 25. siječnja 2019., na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donio odluku kojom su dosadašnji članovi Vijeća ZTN-a, mr. sc. Ljiljana Pavlic i Denis Matić, dipl. iur., potvrđeni za novi petogodišnji mandat, a za novu članicu imenovao je dr. sc. Mirtu Kapural. Dosadašnja članica Vijeća, mr. sc. Tatjana Peroković, karijeru je nastavila izvan AZTN-a.

 

pdf

Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća

Preuzimanje
pdf

Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća

Preuzimanje
pdf

Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća

Preuzimanje
pdf

mr.sc. Ljljana Pavlic, dipl. oec., članica Vijeća

Preuzimanje
pdf

dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., članica Vijeća

Preuzimanje

Dokumenti