Pristup informacijama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013).

 

Službenik za informiranje

Branka Erić mag. iur. univ. spec. oec.

Voditeljica Odjela za opće poslove

Sektor za opće poslove

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva AZTN-u. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno ga je dostaviti:

  • elektroničkom poštom na adresu: pristupinfo@aztn.hr
  • na broj faksa: 01 6176 450
  • na adresu AZTN-a, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb,

Zahtjev se može podnijeti i usmenim putem, na broj telefona 01 6172 133, svakim radnim danom od 9.00 – 15.00 sati.

Na pristup informacijama ne plaća se upravna pristojba, ali Agencija ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

 

Savjetovanje s javnošću

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu:

AZTN ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2018. godini.

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), sukladno važećim propisima o pravu na pristup informacijama, ovim putem obavještava javnost da je zbog dobivanja nove nadležnosti temeljem Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17.), izvršila usklađenje općih akata Agencije, a koji se akti nalaze na sljedećoj poveznici.

 

 

Dokumenti

pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Preuzimanje
pdf

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Preuzimanje
notebook-icon

Preuzimanje obrazaca

Preuzimanje
pdf

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Preuzimanje
hep-icon

Zakon o pravu na pristup informacijama

Preuzimanje

Dokumenti