Pristup informacijama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013).

 

Službenik za informiranje

Branka Erić mag. iur. univ. spec. oec.

Samostalni savjetnik

Odjel za opće poslove

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva AZTN-u. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac, te ga poslati:

  • elektroničkom poštom na adresu: pristupinfo@aztn.hr
  • na broj faksa: 01 6176 450
  • na adresu AZTN-a, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb,

Zahtjev se može podnijeti i usmenim putem, na broj telefona 01 6172 133, svakim radnim danom od 9.00 – 15.00 sati.

Na pristup informacijama ne plaća se upravna pristojba, ali Agencija ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Dokumenti

pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Preuzimanje
pdf

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Preuzimanje
pdf

Obrazac zahtjeva

Preuzimanje
pdf

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Preuzimanje
hep-icon

Zakon o pravu na pristup informacijama

Preuzimanje

Dokumenti