Obavijest o rezultatima natječaja o izboru kandidata

Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je, dana 28. travnja 2017., Odluku o izboru kandidata Mihovila Pavečića, struc. spec. oec. za rad na radnome mjestu viši stručni referent za međunarodnu suradnju u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju.

 

Odluka se nalazi u privitku ove obavijesti.