Objavljeno tematsko izvješće Europskog revizorskog suda: “Kontrola koncentracija i protumonopolski postupci u EU-u koje provodi Europska komisija: potrebno je povećati nadzor nad tržištem”

Europski revizorski sud je u okviru ove revizije ispitao koliko je Europska komisija bila djelotvorna u otkrivanju povreda pravila EU-a o tržišnom natjecanju u pogledu koncentracija i borbe protiv monopola, kao i u provođenju tih pravila te na koji je način surađivala s nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje. Ispitao je i način na koji Europska komisija procjenjuje svoju uspješnost i izvješćuje o njoj. Utvrdio je da se Europska komisija u svojim odlukama bavila problemima u vezi s tržišnim natjecanjem, međutim zbog ograničenih resursa njezini kapaciteti za praćenje tržišta i otkrivanje povreda protumonopolskih pravila bili su ograničeni. Zbog sve veće količine podataka koje treba obraditi i pojave digitalnih tržišta, ispitni postupci (poznati i kao istražne radnje), postali su složenima te još nisu pruženi odgovori na sve izazove. Suradnja s nacionalnim tijelima nadležnim za tržišno natjecanje bila je dobra, ali u određenim aspektima postoji potreba za boljom koordinacijom. Osim toga, potrebno je poboljšati način na koji Europska komisija procjenjuje uspješnost svojih aktivnosti i izvješćuje o njoj. Europski revizorski sud iznosi preporuke čiji je cilj pomoći Europskoj komisiji da poboljša svoje kapacitete za otkrivanje povreda pravila o tržišnom natjecanju, kao i za provođenje tih pravila, da pojača suradnju s nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i poboljša izvješćivanje o uspješnosti.

Više o ovom izvješću možete pročitati u dokumentu Competition policy HR