Odbačena prijava namjere koncentracije Slovenia Broadbanda i Nove TV

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) donijela je odluku o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika Slovenia Broadband i Nova TV jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti te koncentracije.

Naime, Agencija za elektroničke medije (AEM) je 14. studenog 2017., donijela odluku da bi provedbom koncentracije poduzetnika Slovenia Broadbanda i Nova TV nastala nedopuštena koncentracija u smislu odredbi Zakona o elektroničkim medijima.

Naime, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja odnosno Uredba o koncentracijama i Obrazac prijave koncentracije propisuju da podnositelji prijave koncentracije koja se odnosi na područje medija na koju se primjenjuju i posebni propisi o elektroničkim medijima, mora Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, između ostaloga, dostaviti i odluku AEM-a o tome da provedbom prijavljene koncentracije ne nastaje koncentracija koja bi bila nedopuštena u smislu odredaba Zakona o elektroničkim medijima (ZEM).

Budući da Slovenia Broadband takvu odluku AEM-a nije mogao pribaviti jer je to tijelo koncentraciju proglasilo nedopuštenom, AZTN je utvrdio da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Stoga je AZTN odbacio prijavu namjere te koncentracije.