Odluka o poništenju javnog natječaja

KLASA: 112-01/19-02/005

URBROJ: 580-06/88-2019-013

U Zagrebu, 2. prosinca 2019.

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, “Narodne novine”, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine”, broj 128/17., 47/18.) i članka 8. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-18-002, od 12. srpnja 2018., donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 101/2019. od 23. listopada 2019., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja – www.aztn.hr.

I

Poništava se javni natječaj za radno mjesto Mlađi savjetnik – pravnik u Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, Sektor za tržišno natjecanje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

II

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III

Obavijest o donošenju ove Odluke bit će dostavljena svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj i za koje je utvrđeno da zadovoljavaju formalne uvijete natječaja te će biti objavljena u “Narodnim novinama”, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

 

Odluku možete pogledati na poveznici : Odluka o poništenju javnog natječaja