Odluka o poništenju javnog poziva

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11, 74/14. i 60/18.) te članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-2018-002, od 12. srpnja 2018. donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA, objavljenog na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 36., dana 20. veljače 2019. i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASE: 112-01/19-03/001 URBROJA: 580-06/88-2018-004 od 19. veljače 2019., koji poziv je objavljen za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci, na radno mjesto Stručni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica u Sektoru za opće poslove – Odjelu za opće poslove Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

KLASA: 112-01/19-03/001

URBROJ: 580-06/88-2019-019

U Zagrebu, 6. svibnja 2019.

Odluka o poništenju 06.05.2019.