Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

23.12.2014

UP/I 034-03/2013-01/024

AZTN protiv HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb; Inicijativa ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica, za utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka

Logo

23.12.2014

UP/I034-03/2014-01/014

AZTN protiv Hrvatske šume d.o.o., Zagreb - inicijativa poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., Zlatar Bistrica za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja s prijedlogom donošenja rješenja o privremenoj mjeri

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka

Logo

18.12.2014

011-01/2014-02/044

Grad Slavonski Brod - određivanje broja autotaksi prijevoznika i vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz na području Grada Slavonskog Broda

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

17.12.2014

UP/I 034-03/2013-01/007

AZTN protiv Hrvatski Telekom d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

17.12.2014

UP/I 034-03/2014-01/025

AZTN protiv Hrvatska radiotelevizija

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

12.12.2014

011-01/2014-02/041

Državni hidrometeorološki zavod - Nacrt prijedloga Zakona o hidrometeorološkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.12.2014

011-01/2014-02/042

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Prijedlog Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u RH do 2020. - Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u RH do 2020. - Prijedlog zaključka Vlade RH

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.12.2014

UP/I 034-03/2014-02/007

Adria Media Group d.o.o., Beograd, Republika Srbija – Adria Media Zagreb d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

03.12.2014

011-01/2014-02/040

Vlada Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo - Prijedlog Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.12.2014

UP/I 034-03/2014-01/013

AZTN protiv Autotrans d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore