Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

11.10.2018

011-01/2018-02/021

Državni zavod za intelektualno vlasništvo – Nacrt prijedloga Zakona o žigu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o žigu (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva – Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.10.2018

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva - Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje: Prijedlog Iskaza). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela odluku kako nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

26.09.2018

UP/I 034-03/2018-02/009

INA d.d., Zagreb i PPD d.o.o., Vukovar putem Terra mineralna gnojiva d.o.o., Zagreb i Petrokemija d.d., Kutina

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

24.09.2018

011-01/2018-02/015

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/004 i (EU) 2017/2394 i direktive 2009/22/EZ

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dopis Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/004 i (EU) 2017/2394 i direktive 2009/22/EZ (dalje: Prijedlog Zakona).
Agencija je temeljem odluke Vijeća donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.09.2018

011-01/18-02/016

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Nacrt prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.09.2018

011-01/2018-02/019

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.09.2018

UP/I 034-03/2017-02/014

Teramedia d.o.o., Zagreb i Nezavisna Televizija d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

07.08.2018

011-01/2018-02/018

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (dalje: Prijedlog Iskaza). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.08.2018

011-01/2018- 02/002

Državna geodetska uprava – Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državne geodetske uprave kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

1 / 5

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore