Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

11.03.2019

UP/I-034-03/2019-01/001

AZTN protiv HGK - radi narušavanja tržišnog natjecanja po inicijativi Ivane Vujčić iz Imotskog, rješenje o odbacivanju inicijative

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je inicijativu Ivane Vujčić, iz Imotskog, Glavina Donja 458 (dalje: podnositeljica inicijative) za pokretanjem postupka po službenoj dužnosti protiv Hrvatske gospodarske komore, sa sjedištem u Zagrebu, Rooseveltov trg 2, zastupanog po g. Luki Buriloviću, predsjedniku (dalje: HGK), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja. Na temelju predmetne inicijative i utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, donio odluku da se predmetna inicijativa odbaci u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a jer nema uvjeta za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti protiv HGK-a, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 38. stavka 1. ZZTN-a.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje

Logo

04.03.2019

UP/I 034-03/2018-01/014

AZTN protiv HT d.d., Zagreb, po inicijativi poduzetnika A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb za pokretanjem postupka ocjene koncentracije HT d.d., Zagreb i HP Produkcija d.o.o., Zagreb (EVO TV) po službenoj dužnosti

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

20.02.2019

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

UP/I 034-03/2018-02/011

YELLO d.o.o., Zagreb / E2E4MUSIK d.o.o., Zagreb i YAMMAT d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

29.01.2019

UP/I 034-03/2018-02/010

Mondo Inc d.o.o., Beograd, Srbija i Adria Media Group d.o.o., Beograd, Srbija / Adria Media Zagreb d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/029

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/028

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o lokalnim porezima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o lokalnim porezima (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/027

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o porezu na promet nekretnina

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o porezu na promet nekretnina (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/030

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/022

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Nacrt prijedloga Zakona o željeznici

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se dostavlja na mišljenje, a temeljem zahtjeva AZTN-a u smislu članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) Nacrt prijedloga Zakona o željeznici (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio odluku kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

1 / 2

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore