Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

27.07.2004

UP/I 030-02/2004-01/033

Europapress holding d.o.o. / Slobodna dalmacija d.d.

Tržišno natjecanje

Uvjetno dopuštena koncentracija

111/2004

Logo

26.07.2004

031-02/2004-01/083

Paralelni uvoz proizvoda putem pasivne prodaje na istom zemljopisnom području

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

22.07.2004

UP/I 030-02/2004-01/015

Konzum Trgovina na veliko i malo d.d i Mediator d.o.o. - ocjene koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje

121/2004

Logo

20.07.2004

031-02/2004-01/090

Mišljenje Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u svezi odvjetničkih tarifa

Tržišno natjecanje

Mišljenje - odvjetničke tarife

Logo

29.04.2004

UP/I 030-02/2003-01/035

KONZUM Trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb i ZADRANKA d.d., Zadar

Tržišno natjecanje

Rješenje o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

64/2004

Logo

19.02.2004

UP/I 030-02/2003-01/154

PHOENIX International Beteiligungs GmbH, Njemačka i MEDIFARM VELEBIT d.d., Varaždin

Tržišno natjecanje

Rješenje o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

32/2004

Logo

19.02.2004

UP/I 030-02/2003-01/144

Konzum Trgovina na veliko i malo d.d. i Trgovačko dioničko društvo Japetić - Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija poduzetnika

Tržišno natjecanje

Rješenje

28/2004

Logo

07.11.2003

UP/I 030-02/2003-01/101

PHOENIX International Beteiligungs GmbH, Njemačka i FARMACIJA d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

191/2003

Logo

29.04.2003

UP/I 030-02/2001-01/048

Mercator- H d.o.o. i Sloboda d.d. - ocjena prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika,

Tržišno natjecanje

Rješenje

154/2003

Logo

08.04.2003

UP/I 030-01/2001-01/060

EMI Music International Services Ltd. Engleska i Dallas d.o.o., Ljubljana i Dallas d.o.o. Zagreb - Ocjena Licencnog ugovora,

Tržišno natjecanje

Riješenje

154/2003

108 / 110

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore