Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

15.09.2005

UP/I 030-02/2005-01/005

Agencija protiv TRADEXCO d.o.o., Sveta Nedjelja; Ocjena sporazuma

Tržišno natjecanje

Rješenje

111/2005

Logo

01.09.2005

031-02/2005-01/052

Divan d.o.o., Zagreb protiv T-com; prijava zlouporabe položaja

Tržišno natjecanje

Dostava na nadležno postupanje Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije

Logo

01.09.2005

031-02/2005-01/070

VIPnet d.o.o., Zagreb protiv T-Mobile d.o.o., Zagreb; Zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja

Tržišno natjecanje

Dostava na nadležno postupanje Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije

Logo

25.07.2005

031-02/2005-01/061

Mišljenje o sukladnosti modela odobravanja popusta za prolazak tunelom «Učka» istarskim prijevoznicima s odredbama ZZTN

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.06.2005

011-02/2005-01/013

Tumačenje odredbe o otkaznom roku u smislu Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

10.06.2005

Mišljenje

Mišljenje na Prijedlog mjera za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske

Državne potpore

Mišljenje

Logo

05.05.2005

Mišljenje

Mišljenje o koncentraciji poduzetnika u svezi s primjenom članaka 19. i 22. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.04.2005

031-02/2004-01/010

Cijene nastavnog sata u autoškolama

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.03.2005

031-02/2005-01/018

Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.03.2005

031-02/2004-01/143

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore