Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

09.11.2004

031-02/2004-01/113

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

05.11.2004

031-02/2004-01/116

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Novi poduzetnik"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

05.11.2004

031-02/2004-01/118

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Rast i razvoj"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

05.11.2004

031-02/2004-01/117

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Obrtni kapital"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

05.11.2004

031-02/2004-01/119

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Područja posebnog državnog interesa"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

21.10.2004

UP/I-030-02/2004-01/005

Trenton d.o.o., Split protiv SMS-Prehrambeno razvojni centar d.o.o.

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

18.10.2004

031-02/2004-01/126

Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, mišljenje

Tržišno natjecanje

Mišljenje i tumačenje odredbi Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila

105/2004

Logo

18.10.2004

UP/I 430-01/2004-06/002

Hrvatske autoceste d.o.o.

Državne potpore

Odobrenje na Zahtjev za izdavanje odobrenja na Odluku Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje

147/2004

Logo

29.09.2004

031-02/2004-01/115

Utjecaj cijena međusobnog povezivanja operatera sa znatnijom tržišnom snagom

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

18.09.2004

031-02/2004-01/120

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Poljoprivreda"

Državne potpore

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore