Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

12.11.2004

011-02/2004-01/023

Prijedlog Zakona o tržištu električne energije

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

12.11.2004

011-01/2004-01/022

Nacrt prijedloga Zakona o trgovini

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

12.11.2004

011-02/2004-01/024

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

09.11.2004

031-02/2004-01/125

Zahtjev za određivanjem cijena usluga servisiranja i održavanja vatrogasnih aparata

Tržišno natjecanje

Tumačenje odredbi ZZTN

Logo

09.11.2004

031-02/2004-01/113

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

05.11.2004

031-02/2004-01/116

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Novi poduzetnik"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

05.11.2004

031-02/2004-01/118

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Rast i razvoj"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

05.11.2004

031-02/2004-01/117

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Obrtni kapital"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

05.11.2004

031-02/2004-01/119

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Područja posebnog državnog interesa"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

21.10.2004

UP/I-030-02/2004-01/005

Trenton d.o.o., Split protiv SMS-Prehrambeno razvojni centar d.o.o.

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore