Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

23.10.2002

UP/I 030-02/2002-01/072

LURA-PIĆA d.o.o. i AORA-ULAGANJA d.o.o. - koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

13/2003

Logo

22.10.2002

UP/I 030-02/2002-01/060

P. Z. Auto d.o.o i Audi AG Ingolstadt, Njemačka - ocjena uvozničkog ugovora - rješenje o utvrđivanju ništavnih odredbi

Tržišno natjecanje

Rješenje

19/2003

Logo

UP/I 034-03/2015-02/005

Konzum d.d., Zagreb i Kozmo d.o.o., Zagreb

Agencija je na prvoj razini odobrila koncentraciju kojom poduzetnik Konzum stječe 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Kozmo d.o.o. Agencija je ocijenila da će realizacije koncentracije doprinijeti većoj konkurenciji na mjerodavnom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

011-01/2016-02/011

Ministarstvo financija -Prijedlog Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

Tržišno natjecanje

Mišljenje

120 / 120

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore