Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

28.01.2005

011-02/2005-01/001

Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o državnim potporama

Državne potpore

Inicijativa

Logo

28.01.2005

UP/I 430-01/2004-02/040

Vupik d.d.

Državne potpore

Mišljenje

Logo

17.01.2005

Mišljenje

Državni ured za reviziju - Revizija financijskih izvještaja i poslovanja Agencije za 2003. godinu

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.01.2005

UP/I-030-02/2004-01/017

Koncentracija poduzetnika stjecanjem zajedničke kontrole nad poduzetnikom Distri-press d.o.o., od strane Ivana Granića iz Zagreba, Europapress holdinga d.o.o., Veltradea d.o.o. i Adris grupe d.d.

Tržišno natjecanje

Rješenje o uvjetno dopuštenoj koncentraciji

11/2005

Logo

22.12.2004

UP/I-030-02/2004-01/082

Wiener Städtische AG i Aurum osiguranje d.d.

Tržišno natjecanje

Odluka o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

Logo

22.12.2004

UP/I-030-02/2004-01/077

MEPAS d.o.o. Široki Brijeg (BiH) i BRODOMERKUR d.d. Split

Tržišno natjecanje

Odluka o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

Logo

12.11.2004

011-02/2004-01/023

Prijedlog Zakona o tržištu električne energije

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

12.11.2004

011-01/2004-01/022

Nacrt prijedloga Zakona o trgovini

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

12.11.2004

011-02/2004-01/024

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

09.11.2004

031-02/2004-01/125

Zahtjev za određivanjem cijena usluga servisiranja i održavanja vatrogasnih aparata

Tržišno natjecanje

Tumačenje odredbi ZZTN

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore