Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

01.02.2013

034-08/2013-01/011

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije - Obavljanje zamjenskih poštanskih usluga City Ex d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Stručno mišljenje

Logo

01.02.2013

UP/I 430-01/2012-02/019

Ministarstvo gospodarstva – Prijedlog Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji

Državne potpore

Rješenje o odobrenju

18/2013

Logo

01.02.2013

UP/I 430-01/2013-02/002

Ministarstvo zdravlja-Izdavanje državnog jamstva za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula (300 mil.kuna)

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

Logo

01.02.2013

UP/I 430-01/2012-01/017

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture- Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

32/2013

Logo

24.01.2013

UP/I 034-03/2012-02/003

Irikon d.o.o., Koprivnica / Radio Drava d.o.o., Koprivnica

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

24.01.2013

UP/I 034-03/2012-01/022

AZTN protiv operatera koji obavljaju djelatnost prijenosa audiovizualnog programa

Tržišno natjecanje

Zaključak o odbacivanju inicijative

Logo

24.01.2013

UP/I 034-03/2013-01/002

AZTN protiv Hrvatske akademske i istraživačke mreže-CARNet, Zagreb - inicijativa udruge Juris Protecta, Zagreb radi narušavanja tržišnog natjecanja

Tržišno natjecanje

Zaključak o odbacivanju inicijative

Logo

24.01.2013

430-01/2012-06/014

Ministarstvo financija – Prijedlog Zakona o trošarinama s Konačnim prijedlogom Zakona

Državne potpore

Prethodno obvezujuće mišljenje

15/2013

Logo

24.01.2013

UP/I 430-01/2012-02/016

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. na iznos od 450.000.000 kuna

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

Logo

10.01.2013

UP/I 430-01/2011-04/009

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju domaćeg linijskog zračnog prijevoza Craotie Airlines d.d. u razdoblju od 2007.-2011.

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

15 / 15

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore