Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

23.01.2015

011-01/2015-02/003

Ministarstvo gospodarstva -Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) Br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012., s Konačnim prijedlogom Zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.01.2015

011-01/2015-02/001

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga Zakona o osiguranju - Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa i Teze za Prijedlog Zakona o osiguranju

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.01.2015

UP/I 034-03/2015-01/009

Aztn protiv Hrvatske šume d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbijanju prijedloga z aobnovu postupka

Logo

09.01.2015

UP/I 034-03/2014-01/005

AZTN protiv Peugeot Hrvatska d.o.o., utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja

Tržišno natjecanje

Rješenje o produljenju privremene mjere

7/2015

15 / 15

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore