Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

18.04.2019

UP/I 034-03/2018-01/016

AZTN protiv HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

18.04.2019

UP/I 034-03/2018-04/003

AZTN protiv Narodni trgovački lanac d.o.o

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

10.04.2019

UP/I 034-03/2019-02/005

RTL Hrvatska d.o.o., Zagreb i dio poslovanja / imovine Telegram Media Grupe d.o.o., Zagreb u odnosu na elektroničku publikaciju Net.hr

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

09.04.2019

UP/I 034-03/2019-02/003

ENERGIA NATURALIS d.o.o., Vukovar i LUKA PLOČE d.d., Ploče

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prethodne prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

09.04.2019

UP/I 034-03/2019-02/004

Mondo Inc d.o.o., Beograd, Republika Srbija and TVC Hungary Kft., Siofok, Republika Mađarska

Tržišno natjecanje

Rješenje o prekidu postupka

Logo

27.03.2019

UP/I 034-03/2018-02/015

MACA LM d.o.o., Zagreb i RADIO TRSAT d.o.o., Rijeka

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

27.03.2019

UP/I 034-03/2018-02/016

MACA LM d.o.o., Zagreb i MIROSLAV KRALJEVIĆ d.o.o., Požega

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

27.03.2019

UP/I 034-03/2018-02/017

MACA LM d.o.o., Zagreb i RADIO BROD d.o.o., Slavonski Brod

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

21.03.2019

UP/I 034-03/2019-02/001

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

21.03.2019

UP/I 034-03/2018-04/007

AZTN protiv PLODINA d.d., Rijeka

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore