Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

11.10.2018

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva – Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

034-08/2018-01/074

Tržište veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. listopada 2018. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje Agencije o zaključcima iz prijedloga odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji, koje je podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (klasa: UP/I-344-01/18-03/02 urbroj: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), HAKOM traži mišljenje Agencije u svezi utvrđivanja mjerodavnog tržišta.
Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje mjerodavnog tržišta.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

034-08/2018-01/075

Tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži -zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. listopada 2018. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje Agencije o zaključcima iz prijedloga odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, koje je podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/03, URBROJ: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), HAKOM traži mišljenje Agencije u svezi utvrđivanja mjerodavnog tržišta.
Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje mjerodavnog tržišta.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

034-08/2018-01/076

Tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnihkomunikacijskih mreža koje se pružana fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. listopada 2018. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje Agencije o zaključcima iz prijedloga odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji, koje je podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/01, URBROJ: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), HAKOM traži mišljenje Agencije u svezi utvrđivanja mjerodavnog tržišta.
Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje mjerodavnog tržišta.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.10.2018

UP/1 034-03/2018-01/014

AZTN protiv Lira d.o.o., Virovitica

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

04.10.2018

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva - Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje: Prijedlog Iskaza). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela odluku kako nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.10.2018

UP/I 034-03/2018-01/013

AZTN protiv ERSTE GROUP BANK AG, Austrija, ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka, ERSTE CARD CLUB d.o.o.; Zagreb, PROCUREMENT SERVICES HR d.o.o., Zagreb, PROCUREMENT SERVICES GmbH, Austrija i AUSTRIACARD AG, Austrija

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

04.10.2018

UP/I 034-03/2018-01/007

AZTN protiv Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

26.09.2018

UP/I 034-03/2018-02/009

INA d.d., Zagreb i PPD d.o.o., Vukovar putem Terra mineralna gnojiva d.o.o., Zagreb i Petrokemija d.d., Kutina

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

24.09.2018

011-01/2018-02/015

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/004 i (EU) 2017/2394 i direktive 2009/22/EZ

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dopis Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/004 i (EU) 2017/2394 i direktive 2009/22/EZ (dalje: Prijedlog Zakona).
Agencija je temeljem odluke Vijeća donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore