Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

12.03.2020

034-08/2020-01/009

Tržište veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.03.2020

034-08/2020-01/008

Tržište veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.03.2020

011-01/2020-02/003

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Nacrt Pravilnika o patentu

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2020-02/001

VENILIA INVESTMENTS S.a.r.L. , Luxemburg i MARINA DALMACIJA d.o.o., Sukošan, MARINA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik i MARINA BORIK d.o.o., Zadar

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

27.02.2020

011-01/2020-02/001

Ministarstvo kulture -Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.02.2020

011-01/2020-02/001

Ministarstvo kulture -Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva kulture kojim se traži mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima (dalje: Nacrt Zakona).

AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako AZTN nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2020-02/001

VENILIA INVESTMENTS S.a.r.L. , Luxemburg i MARINA DALMACIJA d.o.o., Sukošan, MARINA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik i MARINA BORIK d.o.o., Zadar

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2019-01/014

AZTN protiv Flora VTC d.o.o., Virovitica

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2019-01/020

AZTN protiv Hrvatskog autokluba, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

18.02.2020

011-01/2020-02/002

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova (dalje: Nacrt Zakona).
Temeljem odluke Vijeća, AZTN je donio odluku kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore