Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

29.01.2018

011-01/2018-02/001

Predmet: Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dopis Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (dalje: Nacrt Zakona).

Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje da nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.01.2018

034-08/2017-01/082

Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.01.2018

UP/I 034-03/17-01/023

AZTN protiv Grada Buja

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

24.01.2018

UP/I 034-03/2017-01/026

AZTN protiv Iskon internet d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

21.12.2017

011-01/2017-02/041

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Australije, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

21.12.2017

011-01/2017-02/038

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Novog Zelanda, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.12.2017

011-01/2017-02/040

Vlada Republike Hrvatske-Ured za zakonodavstvo - Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kojim se temeljem Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) traži mišljenje Agencije kao nadležnog tijela za tržišno natjecanje na Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu (dalje: Prijedlog Plana). Agencija je izvršila uvid Prijedlog Plana te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog donijela mišljenje kojim se predlaže nužna dopuna Prijedloga Plana u kojem će se navesti i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: Nacrt Zakona), čiji stručni nositelj je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (dalje: Ministarstvo). S naznakom kako je upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske određen II. kvartal. Agencija je u obrazloženju predmetnog mišljenja navela kako je Ministarstvo kao stručni nositelj izrade predmetnog propisa, odnosno Nacrta Zakona, obavijestilo Agenciju dana 8. prosinca 2017. kako je Nacrt Zakona s pripadajućim Obrascem prethodne procjene objavljen na e-Savjetovanju u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za 2018.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.12.2017

UP/I 034-03/2017-01/016

AZTN protiv HZZO, Mediligo d.o.o. Zagreb, Medtronic Adriatic d.o.o. Zagreb, Oktal Pharma d.o.o. Zagreb, Ljekarne Olujić Split

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

14.12.2017

UP/I 034-03/2017-01/016

AZTN protiv HZZO, Mediligo d.o.o. Zagreb, Medtronic Adriatic d.o.o. Zagreb, Oktal Pharma d.o.o. Zagreb, Ljekarne Olujić Split

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.12.2017

011-01/2017-02/039

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Nacrt prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (dalje: Prijedlog Zakona). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore