Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

14.11.2018

011-01/2018-02/025

Grad Sinj – Pravilnik o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.11.2018

034-08/2018-01/075

Tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.11.2018

034-08/2018-01/074

Tržište veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.11.2018

UP/I 034-03/2018-01/008

AZTN protiv Hrvatskog društva skladatelja, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

14.11.2018

UP/I 034-03/2018-01/009

AZTN protiv KOIOS savjetovanje d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

31.10.2018

011-01/2018-02/017

Ministarstvo zdravstva – Nacrt konačnog prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

31.10.2018

034-08/2018-01/076

Tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a radi dopune mišljenja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži dopunu mišljenja Agencije (KLASA: 034-08/18-01/076, URBROJ: 580-07/26-18-004 od 11. listopada 2018.; dalje: Mišljenje) o zaključcima u dokumentu „Tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji“ (dalje: Analiza tržišta), a koji se odnose na procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.
Agencija je dodatno izvršila uvid u prijedlog odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji, koje je podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument Analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/01, URBROJ: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke).
Slijedom navedenog, Agencija je, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela dopunu mišljenja kako nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.10.2018

011-01/2018-02/024

Ministarstvo turizma - Nacrt prijedloga Zakona o turističkoj pristojbi s prijedlogom Iskaza

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.10.2018

011-01/2018-02/023

Ministarstvo turizma - Nacrt prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama s prijedlogom Iskaza

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

011-01/2018-02/021

Državni zavod za intelektualno vlasništvo – Nacrt prijedloga Zakona o žigu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o žigu (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore