Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

09.07.2019

UP/I 034-03/2018-02/012

PETROL d.o.o., Zagreb i dio poslovanja CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb koji se odnosi na ukapljeni naftni plin i električnu energiju - ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Djelomično rješenje - Ocjena dopuštenosti koncentracije na 2. razini - u odnosu na ukapljeni naftni plin

Logo

02.07.2019

011-01/2019-02/006

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.06.2019

011-01/2019-02/003

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Nacrt prijedloga Zakona o patentu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga Zakona o patentu (dalje: Nacrt Zakona).

AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.06.2019

UP/I 034-03/2019-02/004

MONDO INC d.o.o., Beograd, Republika Srbija i TVC Hungary Kft., Republika Mađarska

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

13.06.2019

UP/I 034-03/2018-02/015

Maca LM d.o.o., Zagreb i Radio Trsat d.o.o., Rijeka

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

30.05.2019

034-08/2019-01/026

Hrvatska ljekarnička komora

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

30.05.2019

UP/I 034-03/2018-01/011

AZTN protiv ABBOTT LABORATORIES d.o.o. Zagreb i BONTECH RESEARCH d.o.o. Split

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

21.05.2019

011-01/2019-02/003

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o patentu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje AZTN-a na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o patentu (dalje: Prijedlog Iskaza). AZTN je izvršio uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

21.05.2019

UP/I 034-03/2018-04/001

AZTN protiv Narodni trgovački lanac d.o.o.

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

20.05.2019

UP/I 034-03/2019-02/007

Narodni media management d.o.o., Zagreb i Radio Croatia d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore