Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

13.05.2019

034-08/2019-01/041

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Tisak plus d.o.o., Zagreb -zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim se traži mišljenje AZTN-a u svezi prijave poduzetnika Tisak plus d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a (dalje: Tisak plus d.o.o.) za obavljanje zamjenske poštanske usluge.
AZTN je izvršio uvid u sadržaj zaprimljenog zahtjeva HAKOM-a kojeg čine Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga poduzetnika Tisak plus d.o.o. od 27. ožujka 2019. (dalje: Prijava), Cjenik zamjenskih poštanskih usluga poduzetnika Tisak plus d.o.o. (dalje: Cjenik) te Opći uvjeti za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga poduzetnika Tisak od 1. travnja 2019. (dalje: Opći uvjeti).
Iz uvida u Prijavu, proizlazi kako će Tisak plus d.o.o. obavljati zamjensku poštansku uslugu:
Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka mase do 2 kilograma.
U odnosu na navedenu uslugu proizlazi kako je riječ o poštanskoj usluzi opisanoj u članku 15. stavku 2. točki 1. Zakona o poštanskim uslugama („Narodne novine“, br. 144/12, 153/13 i 78/15; dalje: ZPU), u svezi članka 16. stavka 1. ZPU.
Iz uvida u Prijavu i Opće uvjete razvidne su bitne značajke zamjenske poštanske usluge u dijelu koji se odnosi na područje, način, vremenske rokove i cijene pružanja usluge.
U odnosu na područje na kojem će se pružati zamjenske poštanske usluge iz uvida u točku V. Prijave te članak 1. stavak 1. Općih uvjeta, proizlazi kako će Tisak plus d.o.o. zamjensku poštansku uslugu pružati na cijelom području Republike Hrvatske.
AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako svi uvjeti, način, postupak te cijene obavljanja predmetne zamjenske poštanske usluge trebaju biti transparentno uređeni odredbama Općih uvjeta te Cjenikom te koji su unaprijed poznati svim korisnicima usluga u smislu članaka 44., 45. i 46. ZPU.
Slijedom navedenog, AZTN je u mišljenju predložio da se isto razmotri prilikom donošenja konačne odluke o obavljaju zamjenske poštanske usluge poduzetnika Tisak plus d.o.o. kako bi se na nedvojben i transparentan način odredili uvjeti pružanja predmetne usluge te kako bi korisnici bili unaprijed upoznati sa svim uvjetima pružanja usluga.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.05.2019

011-01/2019-02/002

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu - prijedlog Odluke Vlade RH o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu kojim se traži mišljenje AZTN-a na prijedlog Odluke Vlade RH o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje: prijedlog Odluke). AZTN je izvršio uvid u prijedlog Odluke te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na prijedlog Odluke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.05.2019

UP/I 034-03/2017-01/025

AZTN protiv Hrana Tec d.o.o., Čakovec -inicijativa poduzetnika PIK Vrbovec d.d., Vrbovec za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

25.04.2019

UP/I 034-03/2019-02/006

STUDENAC d.o.o., Omiš i poslovna jedinica brenda "Istarski Supermarketi" poduzetnika Istarski Supermarketi d.o.o., Poreč

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

19.04.2019

UP/I 034-03/2019-02/002

CE Invest 2P Sa.r.l., Luxemburg i H-ABDUCO d.o.o., Zagreb (Cilj 1) i DOHEL d.o.o., Zagreb (Cilj 2)

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

18.04.2019

UP/I 034-03/2019-01/004

AZTN protiv HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

18.04.2019

UP/I 034-03/2018-01/016

AZTN protiv HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

18.04.2019

UP/I 034-03/2018-04/003

AZTN protiv Narodni trgovački lanac d.o.o

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

10.04.2019

UP/I 034-03/2019-02/005

RTL Hrvatska d.o.o., Zagreb i dio poslovanja / imovine Telegram Media Grupe d.o.o., Zagreb u odnosu na elektroničku publikaciju Net.hr

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

09.04.2019

UP/I 034-03/2019-02/003

ENERGIA NATURALIS d.o.o., Vukovar i LUKA PLOČE d.d., Ploče

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prethodne prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore