Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

02.06.2020

UP/I 034-03/2019-01/026

AZTN protiv Grad Nin, Nin

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

29.05.2020

UP/I 034-03/2018-04/006

AZTN c/a KAUFLAND HRVATSKA k.d., Zagreb

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

25.05.2020

UP/I 034-03/2019-01/022

AZTN protiv informacijskog posrednika

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

07.05.2020

011-01/2020-02/009

Pravilnik o radionicama za tahografe („Narodne novine", br. 36/19)

Povod za davanje predmetnog mišljenja AZTN-a je podnesak poduzetnika Digitalni tahograf d.o.o., sa sjedištem u Lučkom, Ventilatorska 8a (dalje: podnositelj zahtjeva) u kojem se navodi kako se prema mišljenju podnositelja zahtjeva, Pravilnikom o radionicama za tahografe („Narodne novine", br. 36/19; dalje: Pravilnik) narušava tržišno natjecanje.

AZTN je izvršio uvid u Pravilnik te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kao nema primjedbi na Pravilnik. Predmetno mišljenje, AZTN je temeljio između ostalog i na očitovanju nadležnog ministarstva.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.05.2020

UP/I 034-03/2020-02/004

Studenac d.o.o., Omiš i Pemo d.o.o., Dubrovnik

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

07.05.2020

UP/I 034-03/2019-01/024

AZTN protiv Digitalni tahograf d.o.o., Lučko

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

29.04.2020

UP/I 034-03/2020-02/003

JTPEG CI, Republika Češka, Oleg Uskoković, Varaždin, stjecanje zajedničke kontrole nad AUCTOR HOLDING, a.s., Republika Češka

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

23.04.2020

UP/I 034-03/2019-01/018

AZTN protiv Usluga Poreč d.o.o., Poreč i Grada Poreča

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

09.04.2020

011-01/2020-02/006

Ministarstvo financija -Prijedlog Uredbe o načinu ocjene i postupka odobravanja investicijskog projekta

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN na Prijedlog Uredbe o načinu ocjene i postupka odobravanja investicijskog projekta (dalje: Prijedlog Uredbe). AZTN je izvršio uvid u Prijedlog Uredbe te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Uredbe.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.04.2020

UP/I 034-03/2020-01/011

AZTN protiv G.P. Krk d.d., Krk i Grada Rijeke- temeljem inicijative Nataše Srdoč, radi narušavanja tržišnog natjecanja zloporabom vladajućeg položaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je inicijativu Nataše Srdoč (dalje: podnositeljica inicijative) za pokretanjem postupka protiv Grada Rijeke i poduzetnika Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d., sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 3 (dalje: G.P. Krk), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja. Na temelju predmetne inicijative i utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donio odluku da se predmetna inicijativa odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti protiv Grada Rijeke i G.P. Krka, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja. Naime, u prethodnom ispitivanju stanja na tržištu utvrđeno je kako postupanje Grada Rijeke iz područja prostornog uređenja i gradnje u svezi s propisima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne predstavlja obavljanje gospodarske djelatnosti u smislu članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN). Stoga, u konkretnom slučaju navedeno postupanje Grada Rijeke ne predstavlja indiciju o narušavanju tržišnog natjecanja u smislu ZZTN-a. Dakle, u konkretnom slučaju Grad Rijeka nije poduzetnik u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja jer je postupajući na opisani način, postupao kao tijelo javne vlasti, a ne kao poduzetnik. U odnosu na postupanje poduzetnika G.P. Krk, uvidom u činjenice zaključuje se kako u konkretnom slučaju nije riječ o postupanju poduzetnika G.P. Krk na štetu drugog poduzetnika te nije riječ o postupanjima koja predstavljaju indiciju o narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu u smislu članka 13. ZZTN-a.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore