Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

01.12.2011

UP/I 030-02/2011-01/055

Predmet: AZTN protiv HAK - narušavanje tržišnog natjecanja

Tržišno natjecanje

Rješenjem kojim se odbacuje inicijativa zbog nenadležnosti.

Logo

01.12.2011

UP/I 030-02/2011-01/007

AZTN protiv Blitz d.o.o., Zagreb, Blitz-Cinestar d.o.o., Zagreb, Blitz-Cinestar Adria d.o.o., Zagreb i Duplicato media d.o.o., Zagreb, po inicijativi poduzetnika Continental film d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Zaključak o odbacivanju inicijative

Logo

01.12.2011

UP/I 030-02/2011-01/027

AZTN protiv Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

01.12.2011

UP/I 030-02/2011-01/035

AZTN protiv Hrvatske komore arhitekata

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

01.12.2011

UP/I 030-02/2011-01/036

AZTN protiv Hrvatske komore inženjera strojarstva

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

01.12.2011

UP/I 030-02/2011-01/037

AZTN protiv Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

01.12.2011

UP/I 430-01/2011-16/001

Sisačko-moslavačka županija - prijedlog ustupa potraživanja poduzetnika GIP Pionir d.o.o. po kreditu odobrenom Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije, pokrivenim jamstvom, odnosno bjanko zadužnicama Sisačko-moslavačke županije, na Privred

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

006/2012

Logo

01.12.2011

UP/I 430-01/2011-04/005

Državno jamstvo za kreditno zaduženje Hrvatskih cesta d.o.o.

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

Logo

01.12.2011

UP/I 430-01/2011-00/003

Naknadno odobrenje državne potpore Petrokemiji d.d.

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

Logo

17.11.2011

UP/I 030-02/2011-01/053

Inicijativa poljoprivrednog gospodarstva "Sršen", Ploče protiv Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju zbog nenadležnosti

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore