Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

03.12.2014

UP/I 034-03/13-01/016

AZTN protiv Kraš d.d., Zagreb i Narodni trgovački lanac d.o.o., Sesvete

Tržišno natjecanje

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

7/2015

Logo

26.11.2014

UP/I 034-03/2014-01/027

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja protiv Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom - temeljem inicijative g. Predraga Peršića iz Zagreba radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

26.11.2014

UP/I 034-03/2014-01/021

AZTN protiv Hrvatske šume d.o.o., Zagreb; Inicijativa poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., Zlatar Bistrica za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbijanju zahtjeva za uvid u spis

Logo

24.11.2014

UP/I 034-03/2014-01/012

AZTN protiv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

20.11.2014

011-01/2014-02/039

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, s Konačnim prijedlogom zakona - Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

28.10.2014

UP/I 034-03/2013-01/037

AZTN protiv Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se ukida privremena mjera

130/2014

Logo

23.10.2014

011-01/2014-02/038

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.10.2014

UP/I 034-03/2013-01/018

AZTN protiv Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica i KTC d.d., Križevci

Tržišno natjecanje

Rješenje o zabranjenom sporazumu

142/2014

Logo

17.10.2014

011-01/2014-02/037

Ministarstvo socijalne politike i mladih - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s konačnim prijedlogom Zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.10.2014

011-01/2014-02/036

Ministarstvo socijalne politike i mladih - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona s tezama i prethodnom procjenom

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore