Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

16.12.2013

011-01/2013-02/030

Vlada Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo -Prijedlog Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu -Izvješće o provedbi Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013.

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

16.12.2013

011-01/2013-02/031

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

16.12.2013

011-01/2013-02/032

Ministarstvo gospodarstva - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, s Konačnim prijedlogom Zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

06.12.2013

011-01/2013-02/029

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, s Konačnim prijedlogom zakona - Iskaz o procjeni učinaka propisa

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

06.12.2013

UP/I 034-03/2013-01/025

AZTN protiv Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i HPD i RAČUN d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

06.12.2013

UP/I 034-03/2013-03/005

AZTN protiv HDS-ZAMP, Zagreb - utvrđivanje uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere

Tržišno natjecanje

Rješenje o izricanju upravno-kaznene mjere

Logo

02.12.2013

UP/I 034-03/2013-01/038

AZTN protiv PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

02.12.2013

430-01/2013-02/008

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Program državnih potpora u obliku poreza po tonaži broda

Državne potpore

Mišljenje

Logo

21.11.2013

UP/I 034-03/2013-02/013

Jakob Funke Medien Beteiligungs GmbH & Co. KG i Europapress Holding d.o.o., Zagreb - ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

21.11.2013

011-01/2013-02/028

Državni ured za upravljanje državnom imovinom - Prijedlog Uredbe o osnivanju prava građana i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore