Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

06.11.2019

UP/I 034-03/2012-01/023

AZTN protiv Hrvatski Telekom d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

25.10.2019

UP/I 034-03/2019-01/012

AZTN protiv 6. Maj d.o.o., Umag

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

21.10.2019

011-01/2019-02/006

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2019

UP/I 034-03/2019-02/011

POZAVAROVALNICA SAVA d.d., Ljubljana, Republika Slovenija i ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Ljubljana, Republika Slovenija – oba poduzetnika prisutna u RH putem povezanih društava, osnivanje zajedničkog pothvata

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

11.10.2019

UP/I 034-03/2019-01/009

AZTN protiv Zagrebački Holding d.o.o., Podružnica Autobusni kolodvor, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

01.10.2019

UP/I 034-03/2019-02/008

Geoplin d.o.o., Zagreb i dio poslovanja Crodux Plin d.o.o., Zagreb, koji se odnosi na prirodni plin

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

01.10.2019

UP/I 034-03/2019-01/017

AZTN protiv Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

02.09.2019

UP/I 034-03/2019-02/010

Gitone Adriatic d.o.o., Zagreb i Liburnia Riviera Hoteli d.o.o., Opatija

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prethodne prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

29.08.2019

011-01/2019-02/008

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje AZTN-a na Naknadnu procjenu učinaka propisa za Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje: Naknadna procjena). AZTN je izvršio uvid u Naknadnu procjenu te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Naknadnu procjenu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

20.08.2019

UP/I 034-03/2019-01/007

AZTN protiv HOK OSIGURANJE d.d.

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore