Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

30.11.2017

011-01/2017-02/036

Ministarstvo financija - Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o tržištu kapitala

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o tržištu kapitala (dalje: Prijedlog Iskaza).Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako Agencija nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

30.11.2017

011-01/2017-02/037

Ministarstvo financija - Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o platnom prometu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o platnom prometu (dalje: Prijedlog Iskaza i Prijedlog Zakona).Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza i Prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako Agencija nema primjedbi na Prijedlog Iskaza i Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.11.2017

UP/I 034-03/2017-02/011

SLOVENIA BROADBAND S.A.R.L; LUXEMBURG I NOVA TV D.D.; ZAGREB; - ocjena dopuštenosti koncentracije

AZTN je donio odluku o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika Slovenia Broadband i Nova TV jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti te koncentracije.
Naime, Agencija za elektroničke medije (AEM) je 14. studenog 2017., donijela odluku da bi provedbom koncentracije poduzetnika Slovenia Broadbanda i Nova TV nastala nedopuštena koncentracija u smislu odredbi Zakona o elektroničkim medijima.

Naime, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja odnosno Uredba o koncentracijama i Obrazac prijave koncentracije propisuju da podnositelji prijave koncentracije koja se odnosi na područje medija na koju se primjenjuju i posebni propisi o elektroničkim medijima, mora Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, između ostaloga, dostaviti i odluku AEM-a o tome da provedbom prijavljene koncentracije ne nastaje koncentracija koja bi bila nedopuštena u smislu odredaba Zakona o elektroničkim medijima (ZEM).

Budući da Slovenia Broadband takvu odluku AEM-a nije mogao pribaviti jer je to tijelo koncentraciju proglasilo nedopuštenom, AZTN je utvrdio da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Stoga je AZTN odbacio prijavu namjere te koncentracije.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije

Logo

23.11.2017

UP/I 034-03/2017-01/013

AZTN protiv Hrvatskog društva skladatelja, Zagreb

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odbacila je inicijativu poduzetnika „Muzika i to“ za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja protiv Hrvatskog društva skladatelja, jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj inicijative je zastupnik poduzetnika Soundreef Ltd iz Londona za teritorije Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Soundreef Ltd. je uputio dopis Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kojim ga izvješćuje o svom radu na u Hrvatskoj putem poduzetnika Muzika i to, kao dopis i Hrvatskom društvu skladatelja, Službi zaštite autorskih muzičkih prava u kojem se predstavlja kao distributer za područje Republike Hrvatske i koji je sadržavao listu autora koji se koriste na sustavima internih radija njegovih korisnika / klijenata, s napomenom da ako HDS ZAMP u svojoj bazi ima zavedenog bilo kojeg od autora u svrhu štićenja njegovih autorskih prava da ga onda briše s takve liste.

Međutim, podnositelj inicijative ističe kako je HDS ZAMP svim prodajnim centrima Bauhausa, koji je jedan od korisnika njegovih usluga, uputio dopis kojim traži naknadu štete i daljnju zabranu izvođenja glazbenih djela za koje nema prethodno odobrenje vlasnika glazbe odnosno njihovih opunomoćenika. Prema mišljenju podnositelja inicijative, HDS preko ZAMP-a, represijom i zastrašivanjem klijenata, zlouporabljuje vladajući položaj onemogućavanjem pristupa drugim poduzetnicima na mjerodavno tržište.

Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu,
Agencija je utvrdila kako je HDS, na temelju Zakona o autorskom pravu, poduzetnik u vladajućem položaju na tržištu obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora glazbenih djela u Republici Hrvatskoj. Međutim, razmatranjem cjelokupne problematike, Agencija je ocijenila kako HDS nije zlouporabio vladajući položaj na predmetnom mjerodavnom tržištu, budući da je udruga postupala u skladu s ciljevima i svrhom radi koje je osnovana, pri čemu je primarni interes autora, odnosno zaštita isključivog autorskog prava.

Naime, dokumentacija iz spisa predmeta i utvrđeno činjenično stanje govore u prilog utvrđenju da je HDS ZAMP, ocjenjujući vjerodostojnost izjava autora o istupanju iz kolektivne zaštite HDS-a, postupala u okviru ZAPSP-a i Direktive 2014/26/EU, odnosno u okviru propisanih obveza prema nositeljima prava koja, između ostalog, obuhvaćaju nadzor nad korištenjem predmeta zaštite te pokretanje i vođenje postupaka zaštite u slučaju povrede prava koja se ostvaruju.

Uzevši u obzir naprijed navedena utvrđenja i činjenicu da Agencija ne raspolaže obvezujućom odlukom nadležnog suda povodom povrede prava iz ZAPSP-a, postupanje HDS-a sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ne može se ocijeniti spornim.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

23.11.2017

UP/I 034-03/2017-02/007

Katijan Knok i Uma FM, Zagreb i Radio Croatia, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

23.11.2017

UP/I 034-03/2017-02/008

Hrvoje Barišić i Antena FM, Zagreb i Obiteljski radio, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

23.11.2017

011-01/2017-02/035

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Nacrt Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Agencija nema primjedbi na Nacrt Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

08.11.2017

UP/I 034-03/2017-01/008

AZTN protiv Webasto Thermo & Comfort – avtomobilska tehnika d.o.o. – Podružnica Velika Gorica, Velika Gorica -utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

08.11.2017

UP/I 034-03/2016-01/008

AZTN protiv BSH kućanski uređaji d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

20.10.2017

011-01/2017-02/033

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o razvoju Grada Vukovara i Teze za sadržaj propisa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o razvoju Grada Vukovara i Teze za sadržaj propisa (dalje: Nacrt prijedloga Iskaza).
Agencija je izvršila uvid u Nacrt prijedloga Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt prijedloga Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore