Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

06.04.2020

011-01/2020-02/005

Ministarstvo financija - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, br. 108/17, 39/19) - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

01.04.2020

034-08/2020-01/015

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) - Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga FumaPRINT d.o.o., Repušnica

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) - Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga FumaPRINT d.o.o., Repušnica

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

25.03.2020

011-01/2020-02/004

Općina Tovarnik - Prijedlog Programa poticanja poduzetništva na području Općine Tovarnik

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

25.03.2020

UP/I 034-03/2020-02/002

Mesna industrija braća Pivac d.o.o., Vrgorac and Kraš d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

12.03.2020

034-08/2020-01/009

Tržište veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.03.2020

034-08/2020-01/008

Tržište veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.03.2020

011-01/2020-02/003

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Nacrt Pravilnika o patentu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Nacrt Pravilnika o patentu (dalje: Nacrt Pravilnika). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Pravilnika te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Pravilnika.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2020-02/001

VENILIA INVESTMENTS S.a.r.L. , Luxemburg i MARINA DALMACIJA d.o.o., Sukošan, MARINA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik i MARINA BORIK d.o.o., Zadar

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

27.02.2020

011-01/2020-02/001

Ministarstvo kulture -Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.02.2020

011-01/2020-02/001

Ministarstvo kulture -Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva kulture kojim se traži mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima (dalje: Nacrt Zakona).

AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako AZTN nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore