Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

08.06.2018

UP/I 034-03/2018-02/005

Extra FM d.o.o., Zagreb i HIT FM d.o.o., Zagreb (sada Extra FM Zagreb d.o.o.)

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

08.06.2018

UP/I 034-03/2016-01/021

AZTN protiv BAT Hrvatska d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

07.05.2018

UP/I 034-03/2018-02/003

Slovenia Broadband S.a r.l., Luksemburg i Nova TV d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

07.05.2018

UP/I 034-03/2017-01/024

AZTN protiv VIPnet d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

04.05.2018

UP/I 034-03/2018-02/004

FARUNO CEE HOLDING S.a.r.l.,Luksemburg, Ivan Parać, Zagreb, PAN-PEK d.o.o., Zagreb i PAN-PEK Đakovo d.o.o., Đakovo

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

04.05.2018

011-01/2017-02/008

Državni zavod za intelektualno vlasništvo -Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.05.2018

011-01/2018-02/004

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Konačni prijedlog Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje Agencije na Konačni prijedlog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (dalje: Konačni prijedlog Zakona).

Agencija je izvršila uvid u Konačni prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kojim se predlaže da se u članku 47. stavku 3. Konačnog prijedloga Zakona, u drugoj rečenici iza dijela koji glasi: „jedinica lokalne samouprave“, staviti zarez i doda novi dio koji glasi: „odnosno Grada Zagreba“. U odnosu na ostale odredbe Konačnog prijedloga Zakona, Agencija nije imala primjedbi.

Navedeno mišljenje, Agencija je obrazložila kako se temeljem odredbe čanka 47. Konačnog prijedloga Zakona, predlaže da dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, rješenjem izdaje nadležno upravno tijelo za promet jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba. Pritom se predlaže da pravna ili fizička osoba-obrtnik može dobiti dozvolu za više jedinica lokalne samouprave ukoliko zadovoljava sve uvjete koji se propisuju ovim Zakonom. Uvidom u odredbe Konačnog prijedloga Zakona s ocjenom stanja te u obrazloženje odredbi Konačnog prijedloga Zakona, Agencija je zaključila kako je namjera predlagatelja zakona, omogućiti pravnoj i fizičkoj osobi-obrtniku, dobivanje dozvola više jedinica lokalne samouprave, odnosno i Grada Zagreba.

Međutim, kako se u predmetnoj odredbi članka 47. stavka 3. Konačnog prijedloga Zakona uz jedinice lokalne samouprave ne navodi i Grad Zagreb, radi izbjegavanja dvojbi u primjeni i tumačenju odredbe članka 47. Zakona, Agencija je predložila da se u članku 47. stavku 3. Konačnog prijedloga Zakona, u drugoj rečenici iza dijela koji glasi: „jedinica lokalne samouprave“, stavi zarez i doda novi dio koji glasi: „odnosno Grada Zagreba“.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.05.2018

UP/I 034-03/2017-01/007

AZTN protiv Motonavis d.o.o., Rijeka -utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

12.04.2018

011-01/2018-02/007

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta -Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (dalje: Prijedlog Zakona). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

26.03.2018

UP/I 034-03/2017-02/014

Teramedia d.o.o., Zagreb i Nezavisna televizija d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore