Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

07.03.2018

011-01/2018-02/002

Državna geodetska uprava -Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s Prijedlogom iskaza o procjeni učinaka propisa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državne geodetske uprave kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s Prijedlogom iskaza o procjeni učinaka propisa (dalje: Nacrt Zakona s Prijedlogom iskaza).

Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona s Prijedlogom iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona s Prijedlogom iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.03.2018

UP/I 034-03/2017-02/013

AVENUE OSTEUROPA GMBH; Republika Austrija i HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.; Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije

Logo

07.03.2018

034-08/2017-01/080

Grad Zagreb - Izrada studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila „Gredelj“ - Dokumentacija o nabavi

Povod za davanje predmetnog mišljenja Agencije je podnesak Hrvatske komore arhitekata (dalje: Komora) kojim se podnosi prigovor na otvoreni postupak javne nabave EV.br: 372-2017-EMV „Izrada studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila - Gredelj“, naručitelja Grada Zagreba (dalje: Dokumentacija o nabavi) radi nepoštivanja načela tržišnog natjecanja.
Agencija je izvršila uvid u Dokumentaciju o nabavi te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje u kojem je navela kako je određivanje kriterija za odabir ponude u Dokumentaciji o nabavi u dijelu koji se odnosi na iskustvo i kadrovsku sposobnost ponuditelja (nefinancijski kriterij) ovisno o veličini urbanog područja odnosno grada s minimalno 650.000 stanovnika na kojem ponuditelji imaju iskustva rada, u suprotnosti s načelom tržišnog natjecanja.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2018

011-01/2018-02/001

Predmet: Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dopis Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (dalje: Nacrt Zakona).

Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje da nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.01.2018

034-08/2017-01/082

Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.01.2018

UP/I 034-03/17-01/023

AZTN protiv Grada Buja

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

24.01.2018

UP/I 034-03/2017-01/026

AZTN protiv Iskon internet d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

24.01.2018

UP/I 034-03/2017-03/001

AZTN protiv Josipa Živkovića, vlasnika obrta „Jole“, Bilice

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se izriče upravno-kaznena mjera

Logo

21.12.2017

011-01/2017-02/041

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Australije, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva vanjskih i europskih poslova kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Australije, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

21.12.2017

011-01/2017-02/038

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Novog Zelanda, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva vanjskih i europskih poslova kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Novog Zelanda, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona (dalje: Nacrt Zakona).Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore