Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

27.03.2019

UP/I 034-03/2018-02/015

MACA LM d.o.o., Zagreb i RADIO TRSAT d.o.o., Rijeka

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

27.03.2019

UP/I 034-03/2018-02/016

MACA LM d.o.o., Zagreb i MIROSLAV KRALJEVIĆ d.o.o., Požega

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

27.03.2019

UP/I 034-03/2018-02/017

MACA LM d.o.o., Zagreb i RADIO BROD d.o.o., Slavonski Brod

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

21.03.2019

UP/I 034-03/2019-02/001

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb i TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

21.03.2019

UP/I 034-03/2018-04/007

AZTN protiv PLODINA d.d., Rijeka

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje

Logo

11.03.2019

UP/I-034-03/2019-01/001

AZTN protiv HGK - radi narušavanja tržišnog natjecanja po inicijativi Ivane Vujčić iz Imotskog, rješenje o odbacivanju inicijative

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je inicijativu Ivane Vujčić, iz Imotskog, Glavina Donja 458 (dalje: podnositeljica inicijative) za pokretanjem postupka po službenoj dužnosti protiv Hrvatske gospodarske komore, sa sjedištem u Zagrebu, Rooseveltov trg 2, zastupanog po g. Luki Buriloviću, predsjedniku (dalje: HGK), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja. Na temelju predmetne inicijative i utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, donio odluku da se predmetna inicijativa odbaci u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a jer nema uvjeta za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti protiv HGK-a, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 38. stavka 1. ZZTN-a.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje

Logo

11.03.2019

011-01/2018-02/022

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Nacrt konačnog prijedloga Zakona o željeznici

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.03.2019

UP/I 034-03/2018-01/014

AZTN protiv HT d.d., Zagreb, po inicijativi poduzetnika A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb za pokretanjem postupka ocjene koncentracije HT d.d., Zagreb i HP Produkcija d.o.o., Zagreb (EVO TV) po službenoj dužnosti

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

20.02.2019

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

20.02.2019

UP/I 034-03/2018-01/015

AZTN protiv JANAF d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore