Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

13.06.2019

UP/I 034-03/2018-02/015

Maca LM d.o.o., Zagreb i Radio Trsat d.o.o., Rijeka

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

30.05.2019

034-08/2019-01/026

Hrvatska ljekarnička komora

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

30.05.2019

UP/I 034-03/2018-01/011

AZTN protiv ABBOTT LABORATORIES d.o.o. Zagreb i BONTECH RESEARCH d.o.o. Split

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

21.05.2019

011-01/2019-02/003

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o patentu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje AZTN-a na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o patentu (dalje: Prijedlog Iskaza). AZTN je izvršio uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

21.05.2019

UP/I 034-03/2018-04/001

AZTN protiv Narodni trgovački lanac d.o.o.

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

20.05.2019

UP/I 034-03/2019-02/007

Narodni media management d.o.o., Zagreb i Radio Croatia d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave

Logo

20.05.2019

UP/I 034-03/2017-01/011

AZTN protiv MLD-usluge d.o.o., Koprivnica

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

13.05.2019

034-08/2019-01/041

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Tisak plus d.o.o., Zagreb -zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim se traži mišljenje AZTN-a u svezi prijave poduzetnika Tisak plus d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a (dalje: Tisak plus d.o.o.) za obavljanje zamjenske poštanske usluge.
AZTN je izvršio uvid u sadržaj zaprimljenog zahtjeva HAKOM-a kojeg čine Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga poduzetnika Tisak plus d.o.o. od 27. ožujka 2019. (dalje: Prijava), Cjenik zamjenskih poštanskih usluga poduzetnika Tisak plus d.o.o. (dalje: Cjenik) te Opći uvjeti za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga poduzetnika Tisak od 1. travnja 2019. (dalje: Opći uvjeti).
Iz uvida u Prijavu, proizlazi kako će Tisak plus d.o.o. obavljati zamjensku poštansku uslugu:
Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka mase do 2 kilograma.
U odnosu na navedenu uslugu proizlazi kako je riječ o poštanskoj usluzi opisanoj u članku 15. stavku 2. točki 1. Zakona o poštanskim uslugama („Narodne novine“, br. 144/12, 153/13 i 78/15; dalje: ZPU), u svezi članka 16. stavka 1. ZPU.
Iz uvida u Prijavu i Opće uvjete razvidne su bitne značajke zamjenske poštanske usluge u dijelu koji se odnosi na područje, način, vremenske rokove i cijene pružanja usluge.
U odnosu na područje na kojem će se pružati zamjenske poštanske usluge iz uvida u točku V. Prijave te članak 1. stavak 1. Općih uvjeta, proizlazi kako će Tisak plus d.o.o. zamjensku poštansku uslugu pružati na cijelom području Republike Hrvatske.
AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako svi uvjeti, način, postupak te cijene obavljanja predmetne zamjenske poštanske usluge trebaju biti transparentno uređeni odredbama Općih uvjeta te Cjenikom te koji su unaprijed poznati svim korisnicima usluga u smislu članaka 44., 45. i 46. ZPU.
Slijedom navedenog, AZTN je u mišljenju predložio da se isto razmotri prilikom donošenja konačne odluke o obavljaju zamjenske poštanske usluge poduzetnika Tisak plus d.o.o. kako bi se na nedvojben i transparentan način odredili uvjeti pružanja predmetne usluge te kako bi korisnici bili unaprijed upoznati sa svim uvjetima pružanja usluga.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.05.2019

011-01/2019-02/002

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu - prijedlog Odluke Vlade RH o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu kojim se traži mišljenje AZTN-a na prijedlog Odluke Vlade RH o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje: prijedlog Odluke). AZTN je izvršio uvid u prijedlog Odluke te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na prijedlog Odluke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.05.2019

UP/I 034-03/2017-01/025

AZTN protiv Hrana Tec d.o.o., Čakovec -inicijativa poduzetnika PIK Vrbovec d.d., Vrbovec za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore