Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

31.03.2021

UP/I 034-03/2020-01/018

AZTN protiv Pčelarske udruge „Učka“ i Pčelarske udruge „Milutin Barač“

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

23.03.2021

011-01/2021-02/001

Ministarstvo turizma i sporta, Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.03.2021

011-01/2021-02/003

Ministarstvo financija, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, broj 116/18.), Obrazac naknadne procjene učinaka propisa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva financija Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, broj 116/18.; dalje u tekstu: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.03.2021

UP/I 034-03/2021-02/002

Mate Gotovac, Solin i Televizija Dalmacija d.o.o., Split

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

03.03.2021

UP/I 034-03/2019-01/023

AZTN protiv AKD d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

11.02.2021

011-01/2021-02/001

Ministarstvo turizma i sporta, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva turizma i sporta Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje u tekstu: Nacrt Zakona) i Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje u tekstu: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona i Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona i Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.02.2021

UP/I 034-03/2020-01/020

AZTN protiv Hrvatske odvjetničke komore

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa

Logo

04.02.2021

011-01/2021-02/002

Ministarstvo financija, Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“, broj 62/18), Obrazac naknadne procjene učinaka propisa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva financija Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“, broj 62/18; dalje u tekstu: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.01.2021

011-01/2020-02/014

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom Prometu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) temeljem članka 25. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, ovlaštena je između ostalog i središnjim tijelima državne uprave donositi mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže razina svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja.

Slijedom navedenog, AZTN je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja na sjednici 50/2020., održanoj 10. prosinca 2020. godine donio mišljenje u svezi donošenja Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kako s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, u primjeni odredbe članka 33. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj: 41/18, 98/19; dalje: Zakon ), koja se odnosi na uvažavanje stečenih prava prijevoznika koji su obavljali prijevoz temeljem dozvola ili koncesija na dan stupanja na snagu ovoga Zakona te postupka koji prethodi sklapanju ugovora o pružanju predmetne usluge, potrebno je provesti uz poštivanje načela tržišnog natjecanja, odnosno uz primjenu nediskriminirajućih uvjeta kako za postojeće tako i za nove pružatelje predmetne usluge.

Predmetno mišljenje, AZTN je obrazložio u bitnome na način da uvažavajući odredbe Zakona, o stečenim pravima poduzetnika koji su pružali predmetnu uslugu na dan stupnja na snagu ovoga Zakona, nužno je u smislu prijelaznih i završnih odredbi Zakona, konkretno članka 118. Zakona te odredbi Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, i ostalim poduzetnicima omogućiti pristup tržištu po nediskriminirajućim uvjetima. Dakle, AZTN smatra kako je prilikom sklapanja ugovora o pružanju predmetne usluge odnosno, kako je postupak koji prethodi sklapanju ugovora potrebno provesti uz poštivanje načela tržišnog natjecanja i primjenu nediskriminirajućih uvjeta za postojeće i nove pružatelje predmetne usluge. Dodatno, u smislu prijelaznih i završnih odredbi Zakona, odnosno nakon isteka prijelaznog razdoblja, AZTN smatra kako svi poduzetnici trebaju imati pristup tržištu pod jednakim uvjetima.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.12.2020

UP/I 034-03/2020-01/002

AZTN protiv Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore