Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

16.11.2016

011-01/2016-02/029

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ s Nacrtom konačnog prijedloga zakona - Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa s Tezama

AZTN nema primjedbi na Nacrt Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

16.11.2016

034-08/2016-01/088

Lider Express d.o.o., Žrnovnica - Dopuna prijave za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga - zahtjev HAKOM-a

AZTN je na zahtjev HAKOM-a dala mišljenje na dopunu prijave poduzetnika Lider Express d.o.o.za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga. Lider Express kao zamjenske poštanske usluge dodatno prijavljuje prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kg te prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje preporučenih pošiljaka. U tom dijelu, AZTN nema primjedbi. Kada je riječ o cjeniku koji čini sastavni dio Dopune prijave, Agencija , Agencija smatra kako je način i uvjete ostvarivanja prava na popust pri korištenju predmetnih zamjenskih poštanskih usluga kroz Cjenik i/ili Opće uvjete potrebno detaljnije odrediti kako korisnici usluga unaprijed bili upoznati s načinom i uvjetima ostvarivanja prava na popust.
U odnosu na području na kojem će se obavljati usluga, navodi se kako će Davatelj usluge prijam pošiljaka obavljati osim u stalnim uredima u Zagrebu, Splitu i Rijeci i na adresi korisnika/pošiljatelja ili putem mobilnih ureda s prilagođenim radnim vremenom. Na području gdje nema organiziranu vlastitu dostavu pošiljaka, Davatelj usluge će uručenje pošiljaka obavljati koristeći usluge drugog ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili će koristiti mogućnost pristupa poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge.
U odnosu na navedeno, Agencija naglašava kako su Lider Express i drugi davatelji poštanskih usluga koji imaju pravo obavljanja predmetnih poštanskih usluga na istom području međusobno konkurenti. U tom smislu, ne ulazeći u odredbe propisa koji uređuju pružanje poštanskih usluga, Agencija ukazuje kako su u slučaju sklapanja sporazuma o suradnji, poduzetnici dužni postupati tako da sporazumi ne predstavljaju zabranjene sporazume u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Drugim riječima, u slučaju sklapanja ugovora o suradnji radi pružanja usluge, sudionici takvog sporazuma moraju postupati sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja kako ne bi narušili tržišno natjecanje na tom mjerodavnom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

16.11.2016

034-08/2016-01/089

Lider Express d.o.o., Zagreb - Dopuna prijave za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga - zahtjev HAKOM-a

AZTN je na zahtjev HAKOM-a dala mišljenje na dopunu prijave poduzetnika Lider Express d.o.o.za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga. Lider Express kao zamjenske poštanske usluge dodatno prijavljuje prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kg te prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje preporučenih pošiljaka. U tom dijelu, AZTN nema primjedbi. Kada je riječ o cjeniku koji čini sastavni dio Dopune prijave, Agencija , Agencija smatra kako je način i uvjete ostvarivanja prava na popust pri korištenju predmetnih zamjenskih poštanskih usluga kroz Cjenik i/ili Opće uvjete potrebno detaljnije odrediti kako korisnici usluga unaprijed bili upoznati s načinom i uvjetima ostvarivanja prava na popust.
U odnosu na području na kojem će se obavljati usluga, navodi se kako će Davatelj usluge prijam pošiljaka obavljati osim u stalnim uredima u Zagrebu, Splitu i Rijeci i na adresi korisnika/pošiljatelja ili putem mobilnih ureda s prilagođenim radnim vremenom. Na području gdje nema organiziranu vlastitu dostavu pošiljaka, Davatelj usluge će uručenje pošiljaka obavljati koristeći usluge drugog ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili će koristiti mogućnost pristupa poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge.
U odnosu na navedeno, Agencija naglašava kako su Lider Express i drugi davatelji poštanskih usluga koji imaju pravo obavljanja predmetnih poštanskih usluga na istom području međusobno konkurenti. U tom smislu, ne ulazeći u odredbe propisa koji uređuju pružanje poštanskih usluga, Agencija ukazuje kako su u slučaju sklapanja sporazuma o suradnji, poduzetnici dužni postupati tako da sporazumi ne predstavljaju zabranjene sporazume u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Drugim riječima, u slučaju sklapanja ugovora o suradnji radi pružanja usluge, sudionici takvog sporazuma moraju postupati sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja kako ne bi narušili tržišno natjecanje na tom mjerodavnom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.11.2016

011-01/2016-02/009

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Nacrt prijedloga Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s Konačnim prijedlogom Zakona i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa

Agencija nema primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s Konačnim prijedlogom Zakona i na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.10.2016

UP/I 034-03/2016-01/023

AZTN protiv Strukovne škole Gospić, Gospić

Zbog nepostojanja uvjeta za vođenje postupka AZTN je odbacio inicijativu Mladena Brkljačića, vlasnika Auto škole „Brkljačić“ Gospić, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv Strukovne škole Gospić, Gospić.
Navodi iz inicijative odnose na postupanja koja nisu uređena ZZTN-om, već posebnim propisima kao što su ZU, ZOO i ZPDV, a nadzor nad primjenom navedenih zakona nije u nadležnosti Agencije, već u nadležnosti tijela koja su određena tim zakonima.
Slijedom navedenog, Agencija ne može ocjenjivati je li Strukovna škola Gospić ovlaštena za obavljanje predmetne djelatnosti niti je li porezni obveznik.
U konkretnom slučaju jednim bi dijelom eventualno mogla biti riječ o propisima o državnim potporama, međutim primjena Zakona o državnim potporama od 24. travnja 2014. više nije u nadležnosti Agencije već je u nadležnosti Ministarstva financija i Europske komisije.
Nadležnost Agencije propisana je odredbama ZZTN-a, a zlouporaba vladajućeg položaja člankom 13. ZZTN-a. Činjenica da Strukovna škola Gospić obavlja djelatnost autoškole načelno nije sporna u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, međutim Agencija ne može ulaziti u to je li ona postupala u suprotnosti s nekim drugim zakonom, različitim od ZZTN-a.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

27.10.2016

011-01/2016-02/018

Državna geodetska uprava -Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s Konačnim prijedlogom Zakona i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa

Agencija nema primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s Konačnim prijedlogom Zakona i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.10.2016

011-01/2016-02/009

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Nacrt prijedloga Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s konačnim prijedlogom Zakona i Prijedlog iskaza o procijeni učinaka propisa

Agencija je donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s Konačnim prijedlogom Zakona i Prijedlog iskaza procjeni učinaka propisa.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.10.2016

034-08/2016-01/057

Hrvatska gospodarska komora - Uvjeti korištenja usluge poreznog savjetovanja članica Hrvatske gospodarske komore

AZTN je Hrvatskoj gospodarskoj komori uputila mišljenje o Uvjetima korištenja usluge poreznog savjetovanja članica Hrvatske gospodarske komore. Povod za donošenje mišljenja bio je podnesak u kojem navodi kako HGK svojim članovima dodjeljuje vaučere radi ostvarivanja besplatne usluge poreznog savjetovanja koju pružaju ovlašteni porezni savjetnici sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu. Usluga se ostvaruje kod određenog poreznog savjetnika po odabiru HGK, čime se prema mišljenju podnositelja zahtjeva narušava tržišno natjecanja u odnosu na ostale poduzetnike (porezne savjetnike) koje HGK nije odabrao radi pružanja usluge.
Agencija je izvršila pravnu analizu Javnog poziva na dostavu ponuda za uslugu poreznog savjetovanja članica Hrvatske gospodarske komore te je HGK-u u mišljenju navela kako je s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja potrebno osigurati uvjete natječaja na način da se što većem broju poduzetnika koji pružaju predmetnu uslugu, osigura pristup i sudjelovanje na tom tržištu.

Pritom uvjeti natječaja, Javnog poziva, ne smiju biti prekomjerni, odnosno ne smiju diskriminirati određenog poduzetnika ili kategoriju poduzetnika, ovisno o pravnom obliku poduzetnika ili uvjetima koji nisu uobičajeni kao kriterij za stručno i pravovremeno pružanje usluge.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.10.2016

UP/I 034-03/2015-01/040

AZTN protiv Vulkal d.o.o., Zagreb

AZTN je odbacio inicijativu osobe sa zaštićenim identitetom, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv poduzetnika Vulkal d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka.
U inicijativi se u bitnome navodi kako je Vulkal kao dobavljač automobilskih guma zatražio od svog kupca, podnositelja inicijative, da isti povisi prodajne cijene automobilskih guma, a na koje traženje podnositelj inicijative nije pristao, te je suradnja navedenih poduzetnika prestala. Podnositelj inicijative smatra kako je Vulkal opisanom cjenovnom politikom narušio tržišno natjecanje u smislu članka 8. ZZTN-a.
Iz provedenog prethodnog ispitivanja stanja na tržištu trgovine na veliko i trgovine na malo automobilskim gumama u Republici Hrvatskoj ne proizlaze indicije da je Vulkal pokušavao drugim trgovcima nametati svoju cjenovnu politiku, već su se ispitani poduzetnici očitovali kako dobavljači automobilskih guma, uključujući i Vulkal, uopće nemaju utjecaja na formiranje prodajnih cijena svojih kupaca ili je eventualno riječ o dostavi preporučenih cijena.
Uzevši u obzir i da se podnositelj inicijative nije odazvao na poziv Agencije od 5. rujna 2016., te da se može zaključiti kako više nema interesa za pokretanje postupka, Agencija odbacila inicijativu.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

14.10.2016

UP/I 034-03/2015-01/040

AZTN protiv Vulkal d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore