Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

18.02.2003

UP/I 030-02/2002-01/032

AMC Međimurje d.o.o., Čakovec protiv P.Z. Auto d.o.o., Velika Gorica, utvrđivanje narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja

Tržišno natjecanje

Rješenje o zlouporabi vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu ovlaštenih distributera osobnim vozilima marke Volkswagen na području Republike Hrvatske

Logo

12.02.2003

UP/I 030-02/2002-01/061

Konzum d.d. - Ukidanje daljnjih koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

29/2003

Logo

04.02.2003

UP/I 030-02/2002-01/061

Konzum d.d. - Zabrana daljnjih koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

28/2003

Logo

03.02.2003

UPI/ 030-02/2001-01/058

PEPSI Co Inc i LURA pića d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o ocjeni ugovora

19/2003

Logo

21.01.2003

UP/I-030-02/2002-01/130

Lek farmacevtska družba d.d. i Servipharm AG - dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

23/2003

Logo

17.12.2002

UP/I 030-02/2002-01/022

OMV-Istrabenz d.o.o. i Crodux d.o.o. - dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

19/2003

Logo

11.12.2002

UP/I 030-02/2002-01/155

LURA d.d., Zagreb -odbijen zahtjev za ocjenu koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje

9/2003

Logo

23.10.2002

UP/I 030-02/2002-01/072

LURA-PIĆA d.o.o. i AORA-ULAGANJA d.o.o. - koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

13/2003

Logo

22.10.2002

UP/I 030-02/2002-01/060

P. Z. Auto d.o.o i Audi AG Ingolstadt, Njemačka - ocjena uvozničkog ugovora - rješenje o utvrđivanju ništavnih odredbi

Tržišno natjecanje

Rješenje

19/2003

Logo

UP/I 034-03/2015-02/005

Konzum d.d., Zagreb i Kozmo d.o.o., Zagreb

Agencija je na prvoj razini odobrila koncentraciju kojom poduzetnik Konzum stječe 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Kozmo d.o.o. Agencija je ocijenila da će realizacije koncentracije doprinijeti većoj konkurenciji na mjerodavnom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore