Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

29.01.2019

034-08/2018-01/097

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Prijedlog odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište podložno prethodnoj regulaciji

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti kojim se traži mišljenje AZTN-a o zaključcima iz prijedloga odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/04, URBROJ: 376-11-18-1 od 14. prosinca 2018. (dalje: Prijedlog Odluke). AZTN je izvršio uvid u Prijedlog Odluke te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Odluke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

034-08/2018-01/098

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Prijedlog odluke kojom se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, podložno prethodnoj regulaciji

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti kojim se traži mišljenje AZTN-a o zaključcima iz prijedloga odluke kojom se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/05, URBROJ: 376-11-18-1 od 14. prosinca 2018. (dalje: Prijedlog Odluke). AZTN je izvršio uvid u Prijedlog Odluke te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Odluke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

19.01.2019

UP/I 034-03/2018-02/013

Triglav Skladi družba za upravljanje d.o.o., Republika Slovenija i Alta Skladi družba za upravljanje d.d., Republika Slovenija – Ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore