Odobrena koncentracija između Adris Grupe i Expertusa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne kontrole Adris Grupe nad poduzetnikom Expertus odnosno 77,78 % udjela u temeljnom kapitalu toga poduzetnika. Provedbom ove koncentracije Adris Grupa neizravnu kontrolu stiče u poduzetnicima HUP-ZAGREB, Hoteli Dubrovačka rivijera i Astoria. Preuzimajući do sada vodećeg tržišnog takmaca, osim što jača svoj položaj na području Dubrovačko-neretvanske županije, Adris Grupa ulazi i na tržište Grada Zagreba. Na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske Adris Grupa provedbom predmetne koncentracije jača svoj položaj drugog tržišnog takmaca, iza vodeće Valamar Riviere.

 

Predmetna će koncentracija prvenstveno imati učinak na mjerodavnom tržištu ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u smještajnim objektima tipa hotel na području Dubrovačko-neretvanske županije. Naime, na području Dubrovačko-neretvanske županije djeluje poduzetnik Adris Grupa putem svog povezanog poduzetnika Grand Hotel Imperial, dok je poduzetnik Expertus prisutan na području Dubrovačko-neretvanske županije putem svog povezanog poduzetnika Hoteli Dubrovačka rivijera.

Provedbom predmetne koncentracije, Adris Grupa, bi, prema podacima iz 2016., zauzela mjesto trećeg tržišnog takmaca na mjerodavnom tržištu ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u smještajnim objektima tipa hotel na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Osim tržišta na kojem će predmetna koncentracija prvenstveno imati učinke, samo je Adris Grupa, putem povezanog poduzetnika Maistra, prisutna na tržištu ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u smještajnim objektima tipa hotel, apartman i kamp na području Istarske županije, u kojoj je vodeći tržišni takmac Plava Laguna (koja uključuje i Istraturist).

S druge strane, isključivo Expertus je putem povezanog poduzetnika HUP-ZAGREB prisutan na tržištu ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u smještajnim objektima tipa hotel na području Grada Zagreba. Na tom je tržištu Expertus, putem povezanog poduzetnika HUP-ZAGREB, vodeći tržišni takmac i prema broju dostupnih postelja i prema broju ostvarenih noćenja.

U odnosu na tržište ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u svim smještajnim objektima na teritoriju Republike Hrvatske, promatranim prema ukupnim prihodima iz 2016. godine, na promatranom tržištu nalaze se tri vodeća takmaca: Valamar Riviera, koji je u 2016. ostvarivao poziciju prvog tržišnog takmaca, a slijedili su ga Plava Laguna i Istraturist, promatrani zajedno, te Adris Grupa.

Provedba namjere predmetne koncentracije ukazuje da promatrano tržište na razini Republike Hrvatske karakterizira daljnja konsolidacija putem jačanja grupacija tri najznačajnija takmaca na tom tržištu, koji provedenim akvizicijama šire svoj portfelj djelatnosti izvan izvorišne županije, koristeći se  različitim strategijama širenja u cilju preuzimanja što bolje pozicije na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske.

 

Iz toga se može zaključiti da će, vršenjem stalnog međusobnog konkurentskog pritiska, provedba predmetne koncentracije doprinijeti daljnjem jačanju razine tržišnog natjecanja između tri vodeće grupacije poduzetnika na predmetnom tržištu.